Američané se nás nebojí

V týdnu od pondělí 13. 6. do pátku 17. 6. prověřovala skupina pěti pracovníků z amerického resortu zemědělství úroveň našeho státního veterinárního dozoru z hlediska garancí zdravotní nezávadnosti případných dovozů potravin a surovin živočišného původu z ČR do USA.

Kromě ČR navštíví i další nové členské země EU a všude kromě jiného mají zájem o postup proti klasickému moru prasat a vezikulární chorobě prasat, se kterým ČR nemá problém.
Navštívili kromě Státní veterinární správy ČR a pracovišť krajských veterinárních správ v Českých Budějovicích a v Brně, inspektoráty v Břeclavi, Kroměříži a Uherském Hradišti i některé zpracovatelské závody, jako například jatka, shromažďovací středisko pro obchodování se zvířaty či sběrné místo zvěřiny.
Americká mise konstatovala, že úroveň našeho státního veterinárního dozoru je legislativně i prakticky na úrovni ostatních členských zemí EU. Podle slov jejich vedoucí, Kelly Rhodes, účinnost našeho veterinárního dozoru odpovídá rovněž americkým požadavkům. Výslovně uvedla, že dojem z úrovně našeho státního veterinárního dozoru je velmi příznivý. Mise neshledala u nás žádná zdravotní rizika, která by mohla vyplývat z nepříznivé nákazové situace.
Američtí odborníci kvitovali s potěšením i to, co EU uznala v loňském roce, a to, že je ČR celé řady onemocnění zvířat prostá (tj. brucelózy, leukózy a tuberkulózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, brucelózy ovcí a koz a vztekliny) a i to, jakým způsobem je u nás organizován a prováděn monitoring BSE. Přesvědčili se též o tom, že se v ČR od roku 1999 nevyskytuje klasický mor prasat, ačkoli na Slovensku a Rakousku je toto onemocnění prasat stále obvyklé, dále, že je u nás zvládnutá vezikulární choroba prasat, a že je tudíž možné obchodovat vepřovým masem i masem divokých prasat. Opět Kelly Rhodes: „ Co se týká klasického moru prasat a vezikulární choroby prasat, odjíždíme z ČR s úlevou“.
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je hodnocení amerických odborníků opět dalším významným potvrzením dobré práce českého státního veterinárního dozoru.
Letos pak očekáváme určitě ještě jednu misi z USA, která má prověřit konkrétní zájemce o vývoz svých produktů na americký trh. V podstatě půjde o ověření, zda jsou s to splnit americké veterinární požadavky na dovoz surovin a potravin živočišného původu do USA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *