26.10.2022 | 04:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Anémie a transfuzní terapieu malých přežvýkavců

Šimková I., Indrová E. Anémie a transfuzní terapie u malých přežvýkavců. Anemia and transfusion therapy in small ruminants. Veterinářství 2022;72(10):596–602.

SOUHRN

Anémie představuje v medicíně malých přežvýkavců důležitý syndrom. Nejčastější příčiny anémie jsou chronické nebo masivní infestace endoparazity a dlouhodobé nedostatky ve výživě, které spolu často souvisí. Těžká anémie s klinickou manifestací je indikací pro krevní transfuzi. Transfuzi plné krve lze u malých přežvýkavců provádět bez křížové zkoušky. První transfuze pro pacienta představuje minimální riziko vzniku potransfuzních reakcí i navzdory existence několika systému krevních skupin jak
u ovcí, tak u koz. Článek blíže popisuje 3 klinické případy, kdy byla homologní transfuze plné krvi úspěšně využita jak při terapii akutní anémie v důsledku hemoragie po chirurgickém zákroku, tak při terapii chronické anémie z důvodu endoparazitózy kombinované s deficiencí mědi a železa. Ve všech případech byla hodnota hematokritu <10 % a koncentrace celkové bílkoviny <50 g/l a všichni pacienti se po transfuzi a léčbě primární příčiny anémie zotavili.

SUMMARY
Anemia is an important syndrome in small ruminant medicine. The most common causes of anemia are chronic or massive endoparasite infestations and long-term nutritional deficiencies, which are often related. Severe anemia with clinical manifestation is an indication for blood transfusion. Whole blood transfusion can be performed in small ruminants without prior cross matching tests. The first blood transfusion presents only a minimal risk of developing transfusion reactions, despite several blood group systems in sheep and goats. The article describes in detail 3 clinical cases where homologous whole blood transfusion was successfully applied both in the therapy of acute anemia due to hemorrhage after surgery and in the treatment of chronic anemia due to endoparasitosis combined with copper and iron deficiency. In all cases, the hematocrit value was <10% , the total protein concentration was <50 g/L, and all patients recovered after blood transfusion and treatment of the primary cause of the anemia.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down