Ani ve druhé skupině žádná BSE

Ve čtvrteční skupině 65 utracených krav v asanačním podniku v Žichlínku opět nebyl zjištěn žádný nemocný kus BSE. Z vrstevnic krávy ze Syřenova se počítalo s poražením obdobného množství v pátek a v sobotu kolem devadesáti. Poté po přestávce až zase ke konci prosince s tím, že zbylé otelené krávy přijdou na řadu v lednu.

Obdobným způsobem bude nakládáno s 253 vrstevnicemi nemocné krávy původem z velkých Němčic.
Pro představu uvádím, že se každý den poráží na maso v ČR kolem 1000 kusů skotu, přičemž k 800 denně tvoří právě dojné krávy, zbytek jsou býci chovaní na maso. Tudíž z tohoto pohledu jsou počty utrácených vrstevnic velmi nízké.
Možná stojí za to pro srovnání ještě uvést, že od počátku roku bylo vyšetřeno na BSE již 28 353 uhynulých kusů skotu staršího 24 měsíců, což znamená, že chovatelům denně uhyne skoro stovka krav či býků.
Nicméně je pochopitelná výhrada k utrácení krav, které se posléze ukáží po vyšetření jako zdravé, to znamená takovým způsobem, že se z nich ani maso nevyužije. Je však třeba si uvědomit, že způsob utracení stanovený zákonem již předem vylučuje možnost maso použít k výživě lidí, neboť jde o skupinu zvířat potenciálně nemocnou. A princip velké opatrnosti, pokud jde o zdraví a životy lidí – zákazníků – či přímo spotřebitelů, je vůdčím principem při uvažování tvůrců zákonných norem v EU i u nás.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *