25.08.2022 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Antibiotická rezistence porcinních izolátů Yersinia enterocolitica a Yersinia pseudotuberculosis

Hulánková, R., Praxová V.  Antibiotická rezistence porcinních izolátů Yersinia enterocolitica a Yersinia
pseudotuberculosis. Antibiotic resistance of porcine isolates of Yersinia enterocolitica
and Yersinia pseudotuberculosis. Veterinářství 2022;72(8):464-467.

SOUHRN
Cílem práce bylo stanovení antibiotické rezistence izolátů Y. enterocolitica (n = 144) z tonzil jatečných prasat a izolátů Y. pseudotuberculosis (n = 30) z tonzil ulovených divočáků. U obou těchto původců zoonóz byla zjištěna vysoká míra rezistence vůči penicilínům (ampicilin, piperacilin-tazobaktam), Y. pseudotuberculosis byla významně (p < 0,001) rezistentnější vůči amoxicilin-klavulanátu. Vůči chloramfenikolu bylo rezistentních 10 % kmenů Y. pseudotuberculosis a jen 2 % kmenů Y. enterocolitica (p = 0,009). U cefotaximu, gentamicinu, imipenemu, trimetoprimu byla naopak zjištěna statisticky vyšší minimální inhibiční koncentrace (MIC) u Y. enterocolitica. Všechny kmeny Y. pseudotuberculosis byly citlivé na tetracyklin, u Y. enterocolitica však bylo citlivých pouze 65 % kmenů (p = 0,009). Všechny testované kmeny byly vyhodnoceny jako citlivé vůči ciprofloxacinu, imipenemu, tobramycinu, trimetoprimu a sulfametoxazolu potencovanému trimetoprimem, pouze jeden kmen byl rezistentní vůči norfloxacinu (Y. enterocolitica, MIC 16 mg/l). Velmi dobrá citlivost (96-100 %) byla zaznamenána také u nitrofurantoinu, meropenemu a kolistinu. U cefalosporinů 2.–4. generace byla nejvyšší míra rezistence zjištěna u cefoxitinu.*

SUMMARY
The aim of this work was to determine the antibiotic resistance of Y. enterocolitica (n = 144) strains isolated from tonsils of slaughter pigs and of Y. pseudotuberculosis (n = 30) strains isolated from tonsils of hunted wild boars. A high rate of resistance to penicillins (ampicillin, piperacillin-tazobactam) was found in both of these zoonotic agents, Y. pseudotuberculosis being significantly (p < 0.001) more resistant to amoxicillin-clavulanate. 10% of Y. pseudotuberculosis and only 2% of Y. enterocolitica strains were resistant to chloramphenicol (p = 0.009). On the other hand, a statistically higher minimum inhibitory concentration (MIC) was determined for cefotaxime, gentamicin, imipenem and trimethoprim in Y. enterocolitica. All Y. pseudotuberculosis strains were sensitive to tetracycline, but for Y. enterocolitica only 65% of strains were sensitive (p = 0.009). All tested strains were evaluated as sensitive to ciprofloxacin, imipenem, tobramycin, trimethoprim and sulfamethoxazole potentiated by trimethoprim, only one strain was resistant to norfloxacin (Y. enterocolitica, MIC 16 mg/l). Very good sensitivity (96–100%) was also noted with nitrofurantoin, meropenem and colistin. Among cephalosporins of the 2nd–4th generation, the highest rate of resistance was found for cefoxitin.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down