26.10.2021 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Antimikrobiální rezistence u Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR

Zouharová M., Matiašková K., Sláma P., Bzdil J., Masaříková M., Nedbalcová K. Antimikrobiální rezistence
u Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v letech 2020–2021.
Veterinářství 2021;71(10):597-603.

SOUHRN

Cílem tohoto článku je podat přehled o aktuální citlivosti izolátů Streptococcus uberis k antimikrobikům. V průběhu let 2020 a 2021 bylo otestováno 228 izolátů ze subklinických a klinických mastitid pocházejících ze 119 chovů dojnic v ČR. Stanovením minimální inhibiční koncentrace u těchto izolátů byla zhodnocena jejich citlivost ke čtrnácti antimikrobikům. Izoláty S. uberis vykazovaly rezistenci zejména k tetracyklinu (62 %), streptomycinu (29 %), klindamycinu (27 %), u několika izolátů byla zaznamenána snížená citlivost k erythromycinu, ceftiofuru, amoxicilinu s kyselinou klavulanovou a rifampinu. Vysoké procento intermediárně citlivých izolátů bylo zaznamenáno u ampicilinu (58 %) a penicilinu (21 %). Všechny kmeny S. uberis byly citlivé k cefchinomu a trimethoprim-sulfamethoxazolu. Avšak jen 32 % izolátů bylo citlivých ke všem testovaným antimikrobikům a 16 % izolátů bylo multirezistentních. Výsledky této práce podávají přehled o citlivosti izolátů S. uberis, které se vyskytují u skotu v českých chovech a mají pomoci veterinárním lékařům v rozhodování o vhodné antibiotické léčbě intramamárních infekcí S. uberis.

SUMMARY

The aim of this article is to provide an overview of the current susceptibility of Streptococcus uberis
isolates to antimicrobials. During the years 2020 and 2021, 228 isolates from subclinical and clinical
mastitis originating from 119 dairy farms in the Czech Republic were tested. The susceptibility to fourteen antimicrobials was evaluated by measuring their minimum inhibitory concentration. S. uberis
isolates showed resistance mainly to tetracycline (62%), streptomycin (29%), clindamycin (27%), and
several isolates showed reduced sensitivity to erythromycin, ceftiofur, amoxicillin with clavulanic acid
and rifampin. A high percentage of intermediate susceptible isolates was reported for ampicillin (58%)
and penicillin (21%). All S. uberis strains were susceptible to cefquinome and trimethoprim-sulfamethoxazole. However, only 32% of the isolates were susceptible to all antimicrobials tested and 16% of the isolates were multidrug resistant. The results of this work provide an overview of the susceptibility of S. uberis isolates that occur in Czech dairy cattle farms and are intended to help veterinarians with appropriate antibiotic treatment of intramammary S. uberis infections.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down