13.04.2023 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aplikace probiotických anaerobních směsí snižuje kolonizaci jednodenních kuřat rizikovými kmeny E. coli

Papoušková A., Rychlík I., Haruštiaková D., Čížek A. Aplikace probiotických anaerobních směsí snižuje kolonizaci jednodenních kuřat rizikovými kmeny E. coli. The application of probiotic anaerobic mixtures reduces the colonization of day-old chickens with risk strains of E. coli. Veterinářství 2023;73(4):202-205.

SOUHRN
Kuřata líhnoucí se v podmínkách komerčních líhní bývají kolonizována potenciálními patogeny z prostředí včetně rizikových kmenů E. coli. Výsledkem je velký infekční tlak v produkčních chovech. Aplikace přípravků kompetitivní exkluze (CE) je nadějným prostředkem, jak snížit kolonizaci střeva kuřat nežádoucí mikroflórou a zvýšit jejich odolnost vůči patogenům zodpovědným za ranou mortalitu. V tomto pokusu byla porovnávána míra kolonizace virulentním kmenem APEC mezi kontrolní a pokusnou skupinou, které byla první den života podána fermentovaná směs sedmi anaerobních bakteriálních druhů z kmene Bacteroidetes. Výsledky potvrzují, že časná kolonizace kuřat přirozenou anaerobní mikroflórou má zásadní vliv na snížení počtů E. coli v slepých střevech.*

SUMMARY

Chickens hatched in commercial hatcheries tend to be colonized with potential pathogens from the environment, including risk E. coli lineages, which results in a high infection pressure in production farms. The application of competitive exclusion (CE) products is a promising way of reducing the colonization of the intestine of chickens with undesirable microflora and increasing their resistance to pathogens responsible for early mortality. In this experiment, the rate of colonization by a virulent strain of APEC was compared between a control and an experimental group which was given a fermented mixture of seven anaerobic bacterial species from the Bacteroidetes phylum on the first day of life. The results confirm that the early colonization of chickens with natural anaerobic microflora has a major effect on reducing the caecal E. coli counts.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down