13.01.2010 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aspirační pneumonie u krav

Respirační symptomy onemocnění

K aspirační pneumonii dochází při vdechnutí různých substancí, např. nápojů, krmiva nebo léků do plic. Aspirace většího množství tekutin může vést k okamžité smrti, naproti tomu malé množství ředěné tekutiny je velmi často rychle absorbováno z plic a zmírňuje obraz nemoci. Nerozpustné látky v plicích jsou příčinou gangrenózní pneumonie. Prognóza je u všech forem aspirační pneumonie velmi obezřetná. V předkládané studii jsou popsány klinické nálezy a průběh onemocnění u 40 krav s aspirační pneumonií. U všech krav se bezprostředně po perorálním podání léku objevily respirační symptomy onemocnění. Po neúspěšné terapii antibiotiky byly krávy převezeny do nemocnice v Curychu.
Všechny krávy měly střední nebo vážné potíže; rektální teplota kolísala mezi 37,8 až 41,1 oC, srdeční frekvence mezi 48 až 150/min. Čas plnění krve v kapilárách byl u 14 krav nižší. Nejdůležitější abnormální nález byl zjištěn v dýchacích cestách. Frekvence dechu byla u 32 krav zvýšena (16 – 96/min), 30 krav dýchalo abdominálně, 20 trpělo permanentním expiračním sténáním, z toho deset krav dýchalo dutinou ústní; u dalších deseti krav byl zjištěn subkutánní a retroperitoneální emfyzém. Při auskultaci plic bylo zaznamenáno zostřené vezikulární dýchání, u osmi zostřené dýchání a u třech krav chrapot. U deseti krav byl kromě toho pozorován výtok z nozder, u 17 kašel. U dvou krav byl cítit při výdechu hnilobný zápach. Při gastrointestinálním vyšetření byla zjištěna redukovaná až zastavená motorika střev a bachoru. U 11 zvířat byla zkouška na bolestivost způsobená přítomností cizího tělesa pozitivní. Při vyšetření krve mělo 31 krav zvýšené množství fibrinogenu a 22 keukocytózu s posunem doleva.
16 krav bylo bezprostředně po vyšetření utraceno. Zbývající zvířata byla intenzivně léčena, 19ti byl podáván po 28 dní Danafloxacin a pěti Amoxicillin. Podpůrná léčba spočívala v i. v. aplikaci roztoku 10 l glukózy a NaCl. Navíc obdrželo 22 krav Bromhexin-HCl, šest krav Flunixin meglumin, deset krav Deexamethason a deset krav Tripelamin. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu muselo být dalších 13 krav za pět dní utraceno. Podařilo se úspěšně vyléčit 11 krav, které byly během následujících 4 až 14 dnů předány majiteli. Po telefonickém rozhovoru v následujících osmi až 34 měsících bylo zjištěno, že musely být utraceny další tři krávy. Z osmi krav, které se kompletně uzdravily, trpěly čtyři počátečním respiračním sténáním, dvě měly subkutánní a retroperitoneální emfyzém a jedna hnilobný zápach z dutiny ústní. Patologicko-anatomickým vyšetřením bylo u 29 utracených krav prokázáno rozsáhlé fibrinózní, hnisavé a nekrotizující poškození plic, u 17 byl navíc zjištěn
alveolární nebo intersticiální emfyzém.

Braun et al: Aspirationpneumonie bei 40 Kuhen nach peroraler Behandlung. Schweiz Arch Tierheilk 2007;149(8):363-365.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down