25.03.2022 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Atypická myopatie – nové poznatkya výskyt v České republice za období2011–2020

Šamonilová E., Jahn P., Jandová V., Tůmová P., Novotná T., Maršálek P., Brumarová R., Friedecký D.,
Dobešová D. Atypická myopatie – nové poznatky a výskyt v České republice za období 2011–Veterinářství 2022;72(3):

SOUHRN

Článek shrnuje nové poznatky o etiopatogenezi, klinických projevech, diagnostice a terapii atypické myopatie koní. Onemocnění je způsobeno konzumací nažek nebo semenáčků některých druhů javorů (Acer pseudoplatanus a Acer negundo), které obsahují hypoglycin A a metylencyklopropylglycin. Ty jsou transformovány na toxické metabolity, které blokují ß-oxidaci mastných kyselin. Diagnostika je založena na průkazu těchto toxinů nebo zvýšené koncentrace acylkarnitinů a elevace aktivity svalových enzymů v periferní krvi. Terapie atypické myopatie je nespecifická (minimalizace pohybu, infuzní terapie, aplikace analgetik, antioxidantů, karnitinu, vitamínu B1 a B2 , sacharidová dieta, korekce hyperglykemie). V ČR bylo v letech 2011–2020 zaznamenáno celkem 112 případů atypické myopatie s mortalitou 66 %. Onemocnění se vyskytovalo sezónně v měsících
září–leden a následně březen–květen. Největší výskyt (49 případů) byl zaznamenán na podzim roku 2018.

SUMMARY

The article summarizes new findings on the aetiopathogenesis, clinical signs, diagnostics and therapy of atypical myopathy in horses. The disease is caused by the consumption of seeds or seedlings of some maple species (Acer pseudoplatanus and Acer negundo), which contain hypoglycin A and methylenecyclopropylglycine. These are transformed into toxic metabolites that
block fatty acid ß-oxidation. Diagnosis is based on the detection of these toxins or increased concentrations of acylcarnitines and elevation of muscle enzyme activities in the peripheral blood. Therapy of atypical myopathy is non-specific (movement minimization, infusion therapy, application of analgesics, antioxidants, carnitine, vitamin B1 and B2, carbohydrate diet, correction of hyperglycaemia). In the Czech Republic, 112 cases of atypical myopathy with a mortality of 66% were recorded in the years 2011 – 2020. The disease occurred seasonally in the months of September – January and then March – May. The highest incidence (49 cases) was recorded in the autumn of 2018.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down