25.03.2022 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aujeszkyho choroba psů –Jaký je reálný výskyt?

Vávra M., Agudelo C. F., Golis M., Mrázová M., Pírková I., Frgelecová L., Kotlíková D., Bložoňová A.
Aujeszkyho choroba psů – Jaký je reálný výskyt? Veterinářství 2022;72(3):133-138

SOUHRN

Aujeszkyho choroba nazývaná také Pseudorabies je akutní virové onemocnění z čeledi Herpesviridae. Postihuje většinu savců, člověk a primáti citliví k onemocnění nejsou. Hlavními příznaky onemocnění je urputné až maniakální svědění zejména hlavy se sebepoškozováním. Prase je rezervoárem viru v přírodě, dospělí jedinci infekci většinou přežívají a virus se u nich vyskytuje v latentní podobě. U prasete se svědění většinou nevyskytuje. U ostatních savců je nemoc provázena téměř stoprocentní mortalitou. V roce 2017 bylo vyšetřeno 82 114 vzorků krve od divokých prasat na přítomnost protilátek proti Aujeszkyho chorobě, průměrná hodnota procenta pozitivních v celé ČR byla 21,4 %. K přenosu dochází orální cestou zejména kontaktem s virus vylučujícím prasetem nebo s jeho sekrety, exkrety, případně s produkty vzniklými při vyvrhování infikovaného prasete. Virus je v zevním prostředí relativně odolný. V mase uchovaném v chladných podmínkách (+4 °C až -20 °C) je aktivní 5-7 měsíců. Pro zkrmování produktů z prasat vnímavým jedincům je nutná tepelná úprava, k vyšším teplotám je virus poměrně citlivý.1,3 Ve slinách psa se virus Aujeszkyho choroby vyskytuje zřídka. Specifická terapie nemoci neexistuje. Prevencí vzniku nemoci je zabránění kontaktu s infikovaným prasetem, vakcinace psů proti Aujeszkyho chorobě není v současné době možná. V České republice bylo za posledních osm let potvrzeno 21 případů Aujeszkyho choroby u psů.

SUMMARY

Aujeszky's disease, also called pseudorabies, is an acute viral disease of the Herpesviridae family. It affects most mammals, however humans and primates are not sensitive. One of the main symptoms of the disease is severe to maniac itching, especially in the head with self trauma. The pig is a reservoir of the virus in nature, adults usually survive the infection then the virus remains in latent form. Itching usually does not occur in pigs. In other mammals, the disease is almost always fatal. In 2017 were examined 82114 blood samples from wild boars for antibody detection against Aujeszky's disease with an average of positivity of 21.4%. Transmission occurs orally, in particular by contact with the porcine virus or waste products from the pig. The virus is relatively resistant in the external environment. It is active for 5-7 months in meat stored in cold conditions (+4 ° C to -20 ° C). Heat treatment is necessary when feeding with porcine products to susceptible species, the virus is relatively sensitive to higher temperatures. 1,3 Aujeszky's disease virus is rare in dog saliva. There is no specific therapy for this condition. Prevention of the disease is to avoid contact with an infected individuals. Vaccination of dogs against Aujeszky's disease is not possible nowadays. In the Czech Republic have been confirmed 21 dogs with the condition so far.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down