29.07.2023 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aviárně patogenní Escherichia coli –rezistence k antibiotikům u jednodenních brojlerů v České republice v roce 2022

Nedbalcová K., Bzdil J., Stolář P., Šenk D., Sládeček V., Papoušková A., Matiašková K., Zouharová M.
Aviárně patogenní Escherichia coli – rezistence k antibiotikům u jednodenních brojlerů v České
republice v roce 2022.
Veterinářství 2023;73(7):411-415.

SOUHRN

Cílem této práce bylo popsat citlivosti / rezistence u 161 izolátů aviárně patogenních Escherichia coli (APEC), u kterých byla potvrzena přítomnost genů iutA, hlyF, iss, iroN, ompT a fimC metodou PCR. Izoláty pocházely z náhodně vybraných jednodenních kuřat z chovů v ČR z roku 2022. Fenotypy citlivosti / rezistence byly zjištěny z minimálních inhibičních koncentrací (MIC) mikrodiluční metodou. Nejvíce rezistentních izolátů bylo k ampicilinu (42,5 %) a tetracyklinu (38,2 %). Nejvíce intermediárních izolátů bylo k florfenikolu (67,5 %). U 58 izolátů (36,0 %) nebyly zjištěny žádné rezistence, ale z toho naprostá většina – 12 izolátů (7,5 %) bylo intermediárních k jednomu nebo více antibiotikům, především k florfenikolu. U 40 izolátů (24,8 %) byly zjištěny multirezistence (rezistence ke třem a více antibiotikům nebo skupinám antibiotik).

SUMMARY

The aim of this study was describe susceptibilities / resistances of 161 isolates of avian pathogenic Escherichia coli (APEC) in which the presence of the genes iutA, hlyF, iss, iroN, ompT and fimC was confirmed by PCR. The isolates originated from 1-day-old chicken from the Czech Republic in 2022. The fenotypes of susceptibility/resistance were found from minimum inhibitory concentrations (MIC) by microdilution method. The most isolates were resistant to ampicillin (42.5%) and tetracycline (38.2%), for which no intermediate isolate was found. The most isolates were intermediate to florfenicol (67.5%). No resistance was found in 58 isolates (36.0%), but the vast majority – 12 isolates (7.5%) of isolates were intermediate to one or more antimicrobials, primarily to florfenicol. Multidrug resistance (resistance to three or more antibiotics or groups of antibiotics) was found in 40 isolates (24.8 %).*


Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down