13.04.2023 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aviární influenza v České republice v roce 2022

Kalášková L., Šatrán P. Aviární influenza v České republice v roce 2022. Avian influenza in the Czech Republic in 2022. Veterinářství 2023;73(4):189-193.

SOUHRN
Článek informuje o výskytu aviární influenzy v České republice a v Evropě v roce 2022. Vysoce patogenní aviární influenza je od roku 2020 pravidelně zjišťována na území České republiky v období podzim–jaro, což potvrzuje souvislost výskytu nákazy s migrací volně žijícího vodního ptactva přes naše území. V roce 2022 bylo na území České republiky potvrzeno celkem dvacet ohnisek v chovech drůbeže a dva případy nákazy u volně žijících ptáků. Převážná část ohnisek byla zjištěna v malochovech. V komerčních chovech byla potvrzena čtyři ohniska. Na konci roku 2022 byl zasažen jeden z největších velkochovů nosnic pro produkci konzumních vajec u nás, který choval přes 740 000 kusů nosnic.*

SUMMARY
The article informs about the occurrence of avian influenza in the Czech Republic and Europe in 2022. Highly pathogenic avian influenza has been regularly detected in the Czech Republic since 2020 in the autumn-spring period, which confirms the connection between the occurrence of the disease and the migration of waterfowl across our territory. In 2022, a total of twenty outbreaks in poultry holdings and two cases of the disease in wild birds were confirmed in the Czech Republic. The majority of outbreaks were detected in backyards. Four outbreaks were confirmed in commercial holdings. At the end of 2022, one of the largest large-scale laying hen holdings for the production of table eggs in our country, which numbered over 740 000 laying hens, was affected.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down