Aviární influenza

V ČR stále platí mimořádná veterinární opatření

Přestože v naší republice je již delší dobu klid, je dobré s rizikem zavlečení ptačí chřipky počítat. Zejména v jarním období. Naši chovatelé dodržují zásady biologické bezpečnosti, a to je dobře.
Ostatně stále platí mimořádná veterinární opatření, na jejichž základě je nutné hlásit všechny podezřelé změny v chovech drůbeže veterinární správě. A to jak úhyny, snížení užitkovosti i spotřeby krmiva.
O tom, že aviární influenza, ptačí chřipka, stále v životním prostředí existuje, svědčí informace z Dánska, Bulharska či Rumunska. V Dánsku byl na konci března zaznamenán výskyt nízce patogenního typu aviární influenzy H7 u 3 700 kusů drůbeže, v Rumunsku vysoce patogenní H5N1 u 699 kusů chované drůbeže (slepice, kachny, husy, krůty), a v Bulharsku bylo nalezeno na břehu Černého moře káně uhynulé na vysoce patogenní H5N1.
Je tedy vhodné naše chovatele upozornit, že je na místě nepolevovat v pozornosti a dodržovat pravidla biologické bezpečnosti chovů. Sledovat zdravotní stav chované drůbeže a vše podezřelé neprodleně nahlásit veterinárním orgánům.
Státní veterinární správa ČR stále situaci monitoruje, sledujeme chovy, vyšetřujeme i volně žijící ptáky. Zatím nic nenasvědčuje, že by nebezpečí hrozilo, nicméně je třeba být bdělí. Poslední výskyt, a to nízce patogenní ptačí chřipky byl u nás zaznamenán loni v chovu divokých kachen určených k vypuštění do honitby v Jihočeském kraji a u hus na jižní Moravě.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *