12.03.2019 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Babezióza psov na západnom Slovensku: retrospektívna klinická štúdia z rokov 2014–2018

Vatolíková I., Dekány D., Matušková H., Miklošovičová B., Macenauer Z., Szaboóvá A., Šimek J., Hanzlíček D. Babezióza psov na západnom Slovensku: retrospektívna klinická štúdia z rokov 2014–2018. Babesiosis of dogs in Western Slovakia: a retrospective clinical study during the years 2014 to 2018. Veterinářství 2019;69(3):144-150.

SÚHRN

Retrospektívna klinická štúdia zahŕňa 43 prípadov psov, ktoré pochádzajú z praxe siedmych veterinárnych kliník západného Slovenska z rokov 2014 - 2018. Zo 16 plemien, ktoré boli zastúpené, sa najčastejšie vyskytovali krížence (19 %). Samce reprezentovali 74 % zo štatistického súboru. Najvyšší počet zdiagnostikovaných ochorení sa vyskytoval počas októbra (35 %). Najčastejším klinickým príznakom boli apatia (100 %), anorexia (95 %) a pigmentúria (91 %). Trombocytopénia bola stanovená v 88 % prípadov. Najčastejšou komplikáciou bolo renálne zlyhanie (23 %). Liečba imidokarbom viedla k uzdraveniu min. v 70 %. Všetci pacienti trpeli autochtónnym ochorením. Podľa vedomia autorov ide o prvú klinickú štúdiu tohto druhu zo SR.

 

SUMMARY

A retrospective clinical study includes 43 cases of dogs coming from the practice of seven veterinary clinics in Western Slovakia during the years 2014 to 2018. Out of the 16 presented breeds, the most frequently were cross-breed (19%). Males represented 74% of the statistical group. The highest number of diagnosed diseases appeared during October (35%). To the most common clinical signs belong apathy (100%), anorexia (95%), and pigmenturia (91%). Thrombocytopenia was determined in 88% cases. The most frequented complication was renal failure (23%). Therapy by imidocarb led to recovery at least in 70% patients. All patients suffered from autochthonous disease. According to the authors, this is the first clinical study of this type from Slovakia.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down