22.06.2018 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bezcementová hemiartroplastika kyčelního kloubu u 11kg psa – pilotní projekt

Hnízdo J. Bezcementová hemiartroplastika kyčelního kloubu u 11kg psa – pilotní projekt. Cement-less hemiarthroplasty of the hip joint in an 11kg weighing dog – a pilot project. Veterinářství 2018;68(6):405-412.

SOUHRN
Hnízdo J. Bezcementová hemiartroplastika kyčelního kloubu u 11kg psa – pilotní projekt. Veterinářství 2018;68(6):405-412.

Předložená kazuistika představuje pilotní projekt na aplikaci bezjamkové hemiartroplastiky (cup less hemiarthroplasty = CLHAP) u malých psů. Jedná se o první klinickou aplikaci u psa, popsanou ve veterinární literatuře, a to se střednědobým sledováním po implantaci (12 měsíců). U 11kg ročního  samce anglického kokršpaněla byla na základě klinicky relevantní dysplazie kyčelního kloubu provedena CLHAP pomocí bezcementového femorálního dříku (3Con stem #3). Acetabulum bylo frézováno tak, aby přesně pojmulo 18mm hlavici. Pooperačně bylo potvrzeno zhruba 60 % zanoření hlavice, po 37 týdnech bylo zanoření asi 80 % při současné hypertrofii mediální stěny acetabula a remodelingu kranio-dorzálního okraje acetabula. Dřík nevykazoval pokles, ale středně výraznou atrofii v okolí krčku implantátu (stress shielding). Rekonvalescence pacienta byla velice rychlá. Rok po implantaci je pacient plně aktivní.  Popsaný případ naznačuje, že může být CLHAP v analogii k humánní medicíně aplikována i u psa. Budoucí vývoj komerčně dostupného systému bude pravděpodobně směřovat k použití bipolárních hlavic různých velikostí  a ještě menším dříkům než dosud (pro pacienty <10 kg). U dostatečně velkých pacientů zůstává standardní THR metodou volby.*

SUMMARY
Hnízdo J. Cement-less hemiarthroplasty of the hip joint in an 11kg weighing dog – a pilot project. Veterinářství 2018;68(6):405-412.

The presented case study is a pilot project for the application of cup less hemiarthroplasty (CLHAP) in small dogs. This is the first clinical application in a dog described in the veterinary literature, with a mid-term follow-up after implantation (12 months). In an 11kg, one-year-old male Cocker Spaniel that suffered from clinically relevant hip dysplasia a CLHAP was performed using a 3Con cement-less femoral stem size # 3 (press fit). The acetabulum was reamed to 18 mm for a 18 mm head. Postoperatively, approximately 60 % of the head had been covered by the acetabulum, after 37 weeks, about 80 % of the head was covered. A marked hypertrophy of the medial acetabulum wall and remodeling of the cranio-dorsal edge of the acetabulum were noticed. The stem did not show any subsidence but a moderate atrophy around the implant's neck (stress shielding) nine months postoperative. The recovery of the patient was very fast. One year after implantation, the patient is fully active and implants remain stable. This described case suggests that CLHAP can be applied in the small dog in analogy to human medicine. The future development of a commercially available system is likely to be directed to the use of bipolar heads of varying sizes and even smaller stems (for patients <10kg). In larger patients, the standard THR method remains the method of choice.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down