21.02.2024 | 05:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bifidobakterie a jejich význam v mikrobiotě telat

Neužil Bunešová V., ModráčkováN. Bifidobakterie a jejich význam v mikrobiotě telat. Veterinářství 2024;74(1):20-23

SOUHRN

Bifidobakterie patří mezi prvotní kolonizátory gastrointestinálního traktu novorozených živočichů. Jejich přítomnost ve střevní mikrobiotě hostitele je spojena se schopností inhibice patogenů a celou řadou dalších benefitů. Použití bifidobakterií jako probiotik pro telata je vhodné zejména při jejich počáteční kolonizaci. Vysoká úroveň stresu způsobená odloučením od matek, přepravou, antibiotickou léčbou, změnami v krmné dávce a odstavem totiž může mít dlouhodobé nežádoucí zdravotní následky, které mohou snížit budoucí produkční parametry. Pokročilé genetické analýzy střevního bakteriálního společenstva poukazují na to, že bifidobakteriální druhy typické pro telata mají schopnost využívat širokou škálu sacharidů, které jsou dostupné v gastrointestinálním prostředí telete. Jedná se o sacharidy odvozené od hostitele přítomné v kravském mlezivu či mléce, nebo o dietní sacharidy přítomné v rostlinné složce diety telat. Pro probiotickou intervenci telat je tedy žádoucí volit jako probiotika bifidobakteriální druhy, které jsou běžně přítomné v jejich prosperující mikrobiotě.*

SUMMARY

Bifidobacteria are among the first colonizers of the gastrointestinal tract of newborn animals. Their presence in the intestinal microbiota of the host is associated with the ability to inhibit pathogens and a range of other benefits. Bifidobacteria as probiotics for calves are especially suitable for their initial colonization. High levels of stress caused by separation from mothers, transport, antibiotic treatment, changes in feed ration, and weaning can have long-term undesirable health consequences that can reduce future production parameters. Advanced genetic analyses of the gut bacterial community indicate that calf-specific bifidobacterial species have the ability to utilize a variety of carbohydrates that are available in the calf's gastrointestinal environment. Either host glycans present in cow's colostrum or milk, as well dietary carbohydrates present in the plant component of the calf's diet. For probiotic intervention of calves, it is therefore desirable to choose as probiotics bifidobacterial species that are normally present in their thriving microbiota.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down