03.06.2021 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Biochemický profil krve samic chameleóna jemenského (Chamaeleo calyptratus) se syndromem perzistujících ovariálních folikulů.

Knotek Z., Čermáková E., Rozkolová S., Knotková Z. Biochemický profil krve samic chameleóna jemenského (Chamaeleo calyptratus) se syndromem perzistujících ovariálních folikulů. Biochemical blood profile of veiled chameleon females (Chamaeleo calyptratus) with persistent ovarian follicle syndrome. Veterinářství 2021;71(6):330-335.

SOUHRN

Chameleón jemenský (Chamaeleo calyptratus) patří mezi nejčastěji chované ještěry. Přesto jsou informace o složení krve u tohoto druhu omezené. Cílem této práce bylo sledovat biochemický profil krve u deseti samic prezentovaných se syndromem perzistujících ovariálních folikulů (POFS). U všech samic tohoto souboru byly nalezeny poměrně vysoké koncentrace cholesterolu. U pěti pacientek byly naměřeny vyšší nebo vysoké koncentrace vápníku, u šesti samic se syndromem POFS byly naměřeny vysoké koncentrace celkové bílkoviny, u pěti samic byla zjištěna poměrně vysoká koncentrace fosforu. U samice, u níž byla provedena eutanazie, byla zjištěna nejvyšší koncentrace kyseliny močové, fosforu, glukózy a dále extrémně vysoké aktivity AST a CK. U samic chameleóna jemenského ve věku od pěti až šesti měsíců je vhodné provést pečlivé klinické vyšetření, doplněné rentgenologickým, případně ultrasonografickým vyšetřením a vyšetřením profilu krve. Nevýhodou je poněkud omezený panel vyšetřovaných parametrů. Pokud lze získat větší objem krve, využívají se běžné laboratorní automatické analyzátory.*

SUMMARY
Veiled chameleon (Chamaeleo calyptratus) belongs to the most commonly bred lizards. Nevertheless, information on the blood composition of this species is limited. The aim of this study was to monitor the biochemical blood profile in ten females presented with persistent ovarian follicle syndrome (POFS). Relatively high cholesterol concentrations were found in all females in this cohort. In five patients were measured higher or high calcium concentrations, in six females with POFS syndrome were measured high concentration of total proteins, in five females was found relatively high phosphorus concentration. In the female with performed euthanasia, the highest concentrations of uric acid, phosphorus, glucose and extremely high activities of AST and CK were detected. In females of the veiled chameleon at the age of five to six months, it is appropriate to perform cautious clinical examination supplemented by radiological possibly ultrasonographical examination as well blood profile examination. The disadvantage is rather limited panel of examined parameters. If a larger blood volume of blood can be gained, common laboratory automated analysers are used.

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down