13.04.2023 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Biotechnologie pro uchovávání nejen vzácných druhů ptáků

Trefil P. Biotechnologie pro uchovávání nejen vzácných druhů ptáků. Biotechnology for saving not only rare birds species. Veterinářství 2023;73(4):211-213.

SOUHRN
Aktuální situace snižování nejen počtu, ale i druhů divoce žijících ptáků není vůbec dobrá a stále se s postupující civilizací zhoršuje. To samé platí i pro domestikované druhy a plemena např. drůbeže. Domníváme se, že i přes to, že výzkum v oblasti reprodukční biologie byl v posledních letech jen minimálně podporován, pak právě v oblasti výrazně podporovaných biotechnologií se objevila zcela nová řešení, která nakonec praktickou aplikací mohou výrazně prospět k záchraně vzácných druhů ptáků. V současné době se jedná o využití spermatogoniálních buněk a prapohlavních buněk – primordiálních gonocytů tzv. PGC buněk, kterým se v posledních letech věnoval tým vědeckých pracovníků z a. s. BIOPHARM a ÚMG AVČR. Oba typy buněk se dají dlouhodobě poměrně snadno zamrazit a po zvládnutí in vitro manipulace se objevila slibná alternativa pro záchranu ohrožených druhů ptáků.*

SUMMARY
Actual situation decreasing amount of not only wild birds, but also domestic species and breeds of poultry is not good and with progressing civilisation is getting worse. We assume that despite that was entirely interrupt research in the area of biology of reproduction, on the second hand just in the area of supported biotechnology it has been discovered totally new solutions. These new solutions can from practical point of view contribute to the saving of rare birds species. In the present time it seems to be realistic to use spermatogonial cells as well as primordial germ cells to save genetic information. Both types of cells looks like promising alternatives for saving rare birds species including poultry breeds and lines.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down