07.04.2008 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Brazílie vyváží stále větší množství hovězího masa

Nejvíce se rozvíjí obchod se zeměmi Středního východu.

V poslední době narůstají ceny vyváženého brazilského hovězího masa, což souvisí se zvýšením poptávky po tomto druhu potravin. Nárůst se v průběhu roku 2007 pohyboval ve výši zhruba třinácti procent.
Podle čelných představitelů brazilského průmyslu se 27 procent brazilského hovězího masa vyváží do Ruska, následovně do zemí Evropské unie, kam se dováží devatenáct procent z celkového brazilského vývozu. Třetí místo zaujímají arabské země, se sedmnácti procenty z celkového množství vyvezeného hovězího masa. Celkový obrat vyvezeného hovězího masa činil 4,1 miliardy USD v období mezi lednem a listopadem roku 2007, což odpovídalo výše uvedenému nárůstu o 13,85 procent proti srovnatelnému období předcházejícího roku.
Dochází i k nárůstu menších objemů vývozu. Podle brazilských odborníků se nejvíce rozvíjí obchod se zeměmi Středního východu, zvláště se Spojenými arabskými emiráty a Katarem. Do těchto zemí se dováží mražené a chlazené maso podobně jako do zemí Evropské unie. Objemy dováženého zboží vzrostly, aniž by se stejnou měrou zvýšily tržby. Nárůst dovozů do těchto zemí v roce 2007 se pohyboval ve výši osmi procent v porovnání s obdobím od ledna do listopadu roku 2006. Celkový vývoz tvořil 2,37 milionů tun. Ceny na trhu s hovězím masem byly ovlivněny výší hodnoty amerického dolaru v posledních dvou letech. Ceny v různých rozvojových, ale i prosperujících ekonomikách stále více rostou a očekává se, že jejich výše by mohla nadále vzrůstat. Nelze obchodovat s jednotlivými komoditami za stále stejné ceny.
Do zahraničí se z Brazílie dovážejí různé části jatečně opracovaných těl hovězího dobytka, včetně svíčkové a hovězího zadního masa. Z hlediska odbytu je významný také silný brazilský domácí trh. Podle oficiálních údajů vzrostla průměrná produkce na jednoho obyvatele Brazílie v roce 2007 o jeden kilogram na osobu. Hlavní výhodou pro brazilské společnosti zpracující hovězí maso je brazilský trh sám.
Nárůst spotřeby se projevuje zejména na Středním východě. Arabové patří mezi hlavní odběratele nezpracovaného hovězího masa. Průmyslově pak zpracovávají hovězí maso i jeho vedlejší produkty.
Egypt se řadí na druhé místo při dovozu nezpracovaných masných výrobků, přičemž se v období od ledna do listopadu 2007 prodalo množství ve výši 318 milionů USD, což ale odpovídá snížení o 6,5 procent oproti stejnému období v roce 2006. Do Alžírska se dovezlo celkem zboží za 95 milionů USD, to znamená nárůst o 1,32 procent. V Saudské Arábii se zvýšil obrat na celkových 84,3 milionů UDS, došlo k navýšení o 13,6 procent oproti prvním jedenácti měsícům roku 2006. Alžírsko a Saudská Arábie jsou země, které obsazují deváté a desáté místo mezi hlavními odběrateli nezpracovávaného hovězího masa. V oblasti průmyslově zpracovávaného masa je Egypt na devátém místě s dovozy ve výši 8,2 milionů USD, což je nárůst o 12,7 procent. Spojené arabské emiráty jsou na čtrnácté pozici, s nákupem za 5,2 milionů USD, což znamená snížení o 13,86 procent. Saudská Arábie je na patnáctém místě s dovozem za 5,19 milionů, což odpovídá navýšení mírně nad jedno procento. S ohledem na spotřebu vedlejších produktů, byl Egypt šestým hlavním odběratelem s nákupem za 5,1 milionů USD o 4,1 procenty vyšší než nákupy v tom samém období roku 2006. V dalších letech se očekává, že se bude rozšiřovat spolupráce s Čínou a naváže se na obchodní vztahy se Spojenými státy americkými.
Odborníci se domnívají, že v roce 2008 se bude celkový obrat v prodeji hovězího masa pohybovat mezi 4,9 až 5,1 miliardami USD.
MEAT international 2008;18(1):10.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down