Bronchoalveolární laváž u potkanů – metodika a přehled nálezů

Piskovská A., Hauptman K., Jekl V. Bronchoalveolární laváž u potkanů – metodika a přehled nálezů. Bronchoalveolar lavage in rats – methodology and overview of findings. Veterinářství 2024;74(6):313-320.

SOUHRN
Respirační onemocnění zapříčiněné infekčními patogeny je nejčastější zdravotní problém u potkanů. Bronchoalveolární laváž a následné hodnocení pomocí cytologie, kultivace a u obtížně kultivovatelných bakterií, jako jsou mykoplazmata, provedení přímé PCR diagnostiky by mělo být základním kamenem diagnostiky infekčních stavů dolních dýchacích cest. Článek popisuje metodiku bronchoalveolární laváže u potkanů chovaných ze záliby, kultivační nálezy, se kterými se setkali autoři na svém pracovišti (Staphylococcus aureus, Rodentibacter ratti, Muribacter muris, Haemophilus haemolyticus,
Corynebacterium mastitidis, Corynebacterium iowii, Corynebacterium tuberculostearicum, Streptococcus suis, S. intermedius, S. mitis, Neisseria flavescens, Brevundimonas diminuta, Acinetobacter sp., Escherichia coli, Enterobacter kobei, Enterobacter hormaechei a Enterococcus faecalis) včetně jejich stručné charakteristiky a popisuje sérologickou diagnostiku protilátek proti častým patogenům respiračních onemocnění (pozornost je zaměřena především na Pneumocystis carinii, Mycoplasma pulmonis, cilia-associated respiratory bacillus a některá virová onemocnění).

SUMMARY
Respiratory disease caused by infectious pathogens is the most common health problem in rats. Bronchoalveolar lavage and consequent evaluation by means of cytology, culture and in difficult to culture bacteria such as mycoplasmas, performing direct PCR should be the cornerstone of diagnosis of lower respiratory tract infectious conditions. This article describes the methodology of bronchoalveolar lavage in hobby-bred rats, the culture findings encountered by the authors at their institution (Staphylococcus aureus, Rodentibacter ratti, Muribacter muris, Haemophilus haemolyticus, Corynebacterium mastitidis, Corynebacterium iowii, Corynebacterium tuberculostearicum, Streptococcus suis, S. intermedius, S. mitis, Neisseria flavescens, Brevundimonas diminuta, Acinetobacter sp., Escherichia coli, Enterobacter
kobei, Enterobacter hormaechei a Enterococcus faecalis) including their brief characteristics and describes the serological diagnosis of antibodies against common pathogens of respiratory diseases (the focus is mainly on Pneumocystis carinii, Mycoplasma pulmonis, cilia-associated respiratory bacillus and some viral diseases).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down