10.12.2001 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Brzy bude zahájen prodej vánočních kaprů

Většina domácností v České republice si o Štědrém večeru pochutnává na rybí polévce, bramborovém salátu a smaženém kapru. Cesta, kterou kapr musí projít (nebo spíš proplout), než se dostane na slavnostně vyzdobený vánoční stůl tak, aby byly splněny veterinární požadavky na živočišné produkty a zároveň nedošlo k jeho týrání při manipulaci a prodeji, není jednoduchá.

Velkou událostí většinou už sychravých podzimních dní nejen pro rybáře, ale i pro přihlížející veřejnost, je výlov rybníka. Výlov ryb určených na prodej, k poskytování stravovacích služeb nebo na export do zahraničí musí správce rybníka ohlásit nejméně v týdenním předstihu okresní veterinární správě. V našich podmínkách se výlov provádí od půlky října do konce listopadu. Bezprostředně po výlovu se ryby roztřídí podle druhu a velikosti. Od výlovu do expedice na trh se ryby sádkují ve zdravotně nezávadné vodě chráněné před znečištěním a kontaminací. Kapři se zde vylační a zbaví nežádoucího rybničního pachu.
Před uvedením ryb do oběhu, provede chovatel předběžné vyšetření zdravotního stavu a příslušné okresní veterinární správě oznámí všechny jeho změny a případné odchylky. Každou zásilku musí provázet průvodní doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje o místě a době výlovu, druhu, množství a stavu ryb, době nakládky, způsobu přepravy a místě určení.
Provozovatel sezónního prodeje ryb musí splňovat podmínky prodeje stanovené okresní veterinární správou. Prodejní místo musí mít omyvatelný pult s váhou, noži a omračovacím nástrojem. K povinnému vybavení patří i uzavíratelné nádoby na odpad. Do kádí s rybami se nepřetržitě přivádí zdravotně nezávadná voda, která se neustále provzdušňuje nebo okysličuje. Důležité je zachování poměru vody ke hmotnosti živých ryb, které u kaprovitých nemá překročit 1:1,2 (tzn. na 1 000 l vody maximálně 1 200 kg ryb) při teplotě vody 0 – 5 °C nebo 1:1 při teplotě 5 – 10 °C a 60% saturaci kyslíkem. Prodejní místo musí navazovat na kanalizaci. Prodejce s platným zdravotním průkazem je povinen znát zásady manipulace s rybami a způsob jejich omračování.
Závažným porušením vyhlášky na ochranu zvířat proti týrání jsou úkony, při kterých se živým rybám vsunují prsty pod skřele na žábry, vtlačují prsty do očnic, násilně vytlačují jikry za účelem zjištění, zda se jedná o jikernačku, zbavují ryby za živa šupin. Jediný povolený způsob usmrcování ryb při prodeji, ale i pro vlastní potřebu doma, je omráčení silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy. Takto omráčeným rybám se přetne mícha a cévy řezem bezprostředně za hlavou nebo se přetnou žaberní oblouky a provede vykrvení.
Veterinární inspektoři městských a okresních veterinárních správ, kteří vykonávají nad prodejem ryb dozor, se ještě před několika lety při kontrolách setkávali především s poraněními u ryb, nedostatečným provzdušňováním nebo nedostatečným přívodem čisté vody. Poslední roky se dá konstatovat, že si prodejci dávají pozor, aby legislativu neporušovali a nebyli finančně nebo jinak trestáni. Se závažnými pochybeními vyhlášky na ochranu zvířat proti týrání se veterinární inspektoři nesetkávají.
Další úprava vánočního kapra jako je vykuchání, porcování a kulinářské upravování, včetně rozhodování, zda kůži stahovat nebo ponechat, už záleží jen na vás. Do této konečné části přípravy slavnostní večeře legislativa nezasahuje.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down