Budou injekční stříkačky a jehly v rukou chovatelů?

Ministerstvo zemědělství plánuje v novele veterinárního zákona změnu, která byla zaslána do meziresortního připomínkového řízení. Dosud mohli léky v injekční formě aplikovat pouze veterinární lékaři. Připomínky k novele je možné podávat do začátku prosince.

Lékaři by měli i nadále stanovovat, jaký léčivý přípravek by se měl užít místo injekční aplikace i množství přípravku. „V případě, že by mohlo dojít ke komplikacím nebo zhoršení zdravotního stavu léčeného zvířete, ošetřující veterinární lékař už může  léčit sám,“ dodává důvodová zpráva novely. O změně léčby by chovatelé sami rozhodovat nemohli.

Některé veterinární úkony bude moci chovatel dělat sám podle své odbornosti. Bez odbornosti by podle „důvodové zprávy“ mohli chovatelé měřit teplotu zvířat, odebírat vzorky mléka, vyšetřit moč po spontánním močení, zvířata koupat a postřikovat. Konkrétní zákroky určí „prováděcí vyhlášky“.
„Pokud bude chovatelům umožněno provádět různé veterinární zákroky vlastními silami a prostředky, bude v každém případě nutné posílit klinickou nezávislost ošetřujícího veterinárního lékaře  jako faktor dohledu a určitou formu společenské záruky,“ poukázal prezident Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Karel Daniel, podle kterého někteří chovatelé naopak volají po možnosti zaměstnávat svého vlastního veterináře.
Provozovatelé útulků zvířat budou muset podle Dr. Daniela žádat o registraci u krajských veterinářů. „O důležitějších změnách se nyní diskutuje u paralelních zákonodárných iniciativ, doposud poslaneckých, ale není vyloučeno, že vyústí ve vládní návrh, a to ve věci povinné identifikace psů a zavedení centrálního registru psů,“ uzavřel Dr. Daniel.
Novela zavádí i funkci prohlížitele včelstev. Prohlížitel bude moci v ochranných pásmech v případě potvrzené nebezpečné nákazy prohlížet včelstva. „Bude na rozhodnutí chovatele včel, zda si rozebrání včelího díla nechá provést tímto prohlížitelem včelstev, nebo si tuto prohlídku svých včel udělá tak jako doposud, sám,“ dodává důvodová zpráva.
Ministerstvo chce také prodloužit věk skotu na domácích porážkách ze dvou do čtyř let. Uvažuje se také o zkrácení nahlašování domácí porážky z týdne na tři dny. Výjimkou budou akutní případy.
Norma by měla řešit i odchyty holubů ve veřejném zájmu, náklady zaplatí obec. Pokud bude nařízen odchyt kvůli mimořádným veterinárním opatřením, může obec požádat o úhradu nákladů ministerstvo financí.*
Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *