Byla zjištěna nepoživatelná vejce a ryby

Státní veterinární správa ČR v rámci Plánu monitoringu cizorodých látek vyšetřuje na území celé republiky všechny potraviny živočišného původu, které jsou uváděny do oběhu. V souvislosti s loňskými povodněmi zesílila vyšetřování v oblastech, které jimi byly zasaženy.

Státní veterinární správa zjistila, že maso a vejce z velkochovů, kde jsou zvířata chována izolovaně od vnějšího prostředí a jsou krmena krmnými směsmi, splnily hygienické limity ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 465/2002 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 53/2002 Sb.
Jiná situace je ale v drobnochovech, tj. u chovatelů, kteří chovají například slepice na dvorcích a zahrádkách, aby měli vejce pro vlastní spotřebu. Na základě mezirezortních dohod Státní veterinární správa přikročila k vyšetření vzorků těchto vajec z oblasti postižené záplavami v obci Libiš a vyšetřila i ryby z vodní nádrže pískovna Mlékojedy.
U tří vzorků vajec z chovů slepic tří chovatelů (celkem 36 vajec) zjistil Státní veterinární ústav Praha, že byly významně překročeny limity u PCB (polychlorovaných bifenylů), DDT (insekticidu, který se již od sedmdesátých let u nás nesmí používat) a u HCB (hexachlorbenzen). U šesti odlovených ryb (3 plotice, 2 cejni a 1 okoun) bylo zjištěno několikanásobné překročení obsahu rtuti. To by snad bylo možné vysvětlit dlouholetými splachy z polí, neboť osivo bývalo mořené právě preparáty s obsahem rtuti. Nyní se takovéto prostředky k moření již používat nesmějí. Ostatní těžké kovy byly pak u vyšetřených ryb v normě.
Včera byly k dispozici výsledky vyšetření vajec ze zemědělského podniku v Cítově a byly shledány v pořádku. Okresní veterinární správa v Mělníce odebrala další vzorky drůbeže a králíků od chovatelů a ryb z pískovny v Cítově. Výsledky by měly být k dispozici do týdne. Jde o to, porovnat výsledky ze zatopených oblastí s výsledky z nezatopených. Již nyní lze říci, že kontaminovaná vejce pocházela i od slepic z míst nepostižených záplavami.
Státní veterinární správa okamžitě informovala dotyčné chovatele, starostku obce, hygienickou službu v Mělníce i hlavního hygienika, že tyto produkty (vejce, ryby) jsou nepoživatelné. Dále Státní veterinární správa počítá s vyšetřením dalších vzorků, a to nejen vajec, ale i drůbeže, králíků i zvířat volně žijících. Pro porovnání budou v nejbližší době vyšetřeny i vzorky z míst, která záplavami nebyla postižena.
Kvůli zvýšenému rozsahu vyšetřování požádala Státní veterinární správa ministerstvo zemědělství o mimořádné přidělení prostředků.
Společně s hygienickou službou pak Státní veterinární správa uvažuje o dalším postupu a o případných dalších krocích – například komplexnější informaci a varování. V žádném případě však chovatelé, u jejichž slepic bylo zjištěno, že snášejí kontaminovaná vejce, nesmějí tyto vejce uvádět do oběhu, tj. nesmějí je prodávat ani rozdávat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *