26.06.2003 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Byla zjištěna nepoživatelná vejce a ryby

Státní veterinární správa ČR v rámci Plánu monitoringu cizorodých látek vyšetřuje na území celé republiky všechny potraviny živočišného původu, které jsou uváděny do oběhu. V souvislosti s loňskými povodněmi zesílila vyšetřování v oblastech, které jimi byly zasaženy.

Státní veterinární správa zjistila, že maso a vejce z velkochovů, kde jsou zvířata chována izolovaně od vnějšího prostředí a jsou krmena krmnými směsmi, splnily hygienické limity ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 465/2002 Sb. a vyhlášky MZ ČR č. 53/2002 Sb.
Jiná situace je ale v drobnochovech, tj. u chovatelů, kteří chovají například slepice na dvorcích a zahrádkách, aby měli vejce pro vlastní spotřebu. Na základě mezirezortních dohod Státní veterinární správa přikročila k vyšetření vzorků těchto vajec z oblasti postižené záplavami v obci Libiš a vyšetřila i ryby z vodní nádrže pískovna Mlékojedy.
U tří vzorků vajec z chovů slepic tří chovatelů (celkem 36 vajec) zjistil Státní veterinární ústav Praha, že byly významně překročeny limity u PCB (polychlorovaných bifenylů), DDT (insekticidu, který se již od sedmdesátých let u nás nesmí používat) a u HCB (hexachlorbenzen). U šesti odlovených ryb (3 plotice, 2 cejni a 1 okoun) bylo zjištěno několikanásobné překročení obsahu rtuti. To by snad bylo možné vysvětlit dlouholetými splachy z polí, neboť osivo bývalo mořené právě preparáty s obsahem rtuti. Nyní se takovéto prostředky k moření již používat nesmějí. Ostatní těžké kovy byly pak u vyšetřených ryb v normě.
Včera byly k dispozici výsledky vyšetření vajec ze zemědělského podniku v Cítově a byly shledány v pořádku. Okresní veterinární správa v Mělníce odebrala další vzorky drůbeže a králíků od chovatelů a ryb z pískovny v Cítově. Výsledky by měly být k dispozici do týdne. Jde o to, porovnat výsledky ze zatopených oblastí s výsledky z nezatopených. Již nyní lze říci, že kontaminovaná vejce pocházela i od slepic z míst nepostižených záplavami.
Státní veterinární správa okamžitě informovala dotyčné chovatele, starostku obce, hygienickou službu v Mělníce i hlavního hygienika, že tyto produkty (vejce, ryby) jsou nepoživatelné. Dále Státní veterinární správa počítá s vyšetřením dalších vzorků, a to nejen vajec, ale i drůbeže, králíků i zvířat volně žijících. Pro porovnání budou v nejbližší době vyšetřeny i vzorky z míst, která záplavami nebyla postižena.
Kvůli zvýšenému rozsahu vyšetřování požádala Státní veterinární správa ministerstvo zemědělství o mimořádné přidělení prostředků.
Společně s hygienickou službou pak Státní veterinární správa uvažuje o dalším postupu a o případných dalších krocích – například komplexnější informaci a varování. V žádném případě však chovatelé, u jejichž slepic bylo zjištěno, že snášejí kontaminovaná vejce, nesmějí tyto vejce uvádět do oběhu, tj. nesmějí je prodávat ani rozdávat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down