Ceny ministra zemědělství

Diagnostická souprava pro skríninkové stanovení protilátek proti viru BVD

Ceny za mimořádné výsledky ve vědě a výzkumu předal ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič u příležitosti zahájení 35. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 21. srpna 2008.
Počátkem letošního roku vyhlásilo ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:
– veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2008
– a veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje o udělení ocenění Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2008.
V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu a vývoji může ministr ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd na návrh hodnotící komise udělit Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji.
Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci oficiálního zahájení výstavy Země živitelka 2008 v Českých Budějovicích dne 21. 8. 2008.

V ý s l e d k y s o u t ě ž í :
Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2008:
I. cena – Mgr. Hana Štěpánová, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za práci:
Early postnatal development of the immune system in piglets: The redistribution of T lymphocyte subsets.
Pomocí průtokové cytometrie v kombinaci s tříbarevnou imunofluorescenční detekcí povrchových molekul byly charakterizovány postnatální změny v zastoupení subpopulací lymfocytů v krvi a ve vybraných lymfoidních tkáních selat. Z dosažených výsledků je patrné, že v prvních dnech a týdnech po narození dochází k poměrně rozsáhlým změnám ve sledovaných parametrech. Podstatné výsledky byly získány zejména při studiu zastoupení gama/delta T lymfocytů, které zejména po narození mohou hrát významnou roli v ochraně před infekcí.

II. cena – Mgr. Monika Morávková, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za práci: Genetická variabilita izolátů Mycobacterium avium subsp. avium pocházející z prasat.
Typizační metodou IS/245 RFLP byla sledována genetická variabilita Mycobacterium avium subsp. avium izolátů pocházejících z prasat. Bylo zjištěno, že genetická variabilita těchto izolátů je relativně nízká a pro následující epizootologické studie aviární tuberkulózy u prasat je zapotřebí použít dalších restrikčních enzymů nebo použít kombinaci více typizačních metod např. IS/245 RFLP a PFGE. Přesto lze předpokládat, že dochází k mezidruhovým přenosům aviární tuberkulózy mezi prasaty a ptáky. Profil, který převládal u studovaných izolátů z prasat, byl detekován i v jiných již prezentovaných studií u ptáků.
III. cena nebyla udělena.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2008
I. cena – Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., za výsledek: Zařízení pro zpracování dřevní štěpky na cukry, lignin a fural.
Řešení se týká konstrukce zařízení k využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie, zejména ke zpracování dřevní štěpky z těžby a zpracování dřeva, případně též z průklestu a údržby lesů a parků za účelem produkce cukrů zkvasitelných na bioetanol tzv. druhé generace a získání vedlejších produktů ligninu a furalu. Funkčnost zařízení byla ověřena v laboratorních a poloprovozních modelech.

II. cena – MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za výsledek: Diagnostická souprava pro skríninkové stanovení protilátek proti viru BVD (bovinní virová diarrhoea) BVD-MD IgG ELISA.
Onemocnění BVD – MD (bovinní virový průjem – slizniční choroba) patří k produkční nákaze číslo jedna v chovech skotu, podílející se na významných ztrátách v produkci mléka a masa. Nově vyvinutá a vyráběná souprava je určena pro laboratorní diagnostiku protilátek proti viru BVD v krevních sérech a v mléce skotu, což umožňuje stanovení nákazové situace v chovech skotu a následně přijímat opatření pro tlumení, prevenci a eradikaci nákazy v chovech skotu. Náklady na jedno vyšetření jsou poloviční ve srovnání se zahraničními sety.

III. cena – Ing. Sergej Usťak, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., za výsledek:
Zařízení pro řízenou intenzifikaci aerobní fermentace biologických odpadů a odstranění obtěžujících zápachů.
Řešení se týká konstrukce zařízení pro intenzifikaci aerobní fermentace biologických odpadů za účelem produkce organických hnojiv, a to ekologickým způsobem s odstraněním obtěžujících zápachů a v řízených procesních podmínkách. Navržené řešení zabezpečuje ekologizaci procesů výroby organických hnojiv z biologických odpadů a poskytuje technicky a ekonomicky přijatelné řešení pro zintenzivnění a zefektivnění tohoto procesu.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a vývoji – Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., za výsledek: Odrůda bramboru Valfi.
Odrůda Valfi vznikla jako klonový výběr z British Columbia Blue. V České republice byla registrována v roce 2005, na výstavě Země živitelka byla oceněna hlavní cenou Zlatý klas. Jedná se o první odrůdu tohoto typu v sortimentu ČR. Je to speciální poloraná až polopozdní konzumní odrůda s modrofialovou slupkou a modrofialovou mramorovanou dužinou. Odrůda Valfi je zdrojem anthokyanových barviv, vyznačujících se antioxidační aktivitou vyšší než odrůdy se žlutou nebo bílou dužinou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *