30.09.2008 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ceny ministra zemědělství

Diagnostická souprava pro skríninkové stanovení protilátek proti viru BVD

Ceny za mimořádné výsledky ve vědě a výzkumu předal ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič u příležitosti zahájení 35. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 21. srpna 2008.
Počátkem letošního roku vyhlásilo ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:
- veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2008
- a veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje o udělení ocenění Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2008.
V případě navržení více vysoce kvalitních výsledků ve výzkumu a vývoji může ministr ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd na návrh hodnotící komise udělit Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji.
Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci oficiálního zahájení výstavy Země živitelka 2008 v Českých Budějovicích dne 21. 8. 2008.

V ý s l e d k y s o u t ě ž í :
Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2008:
I. cena – Mgr. Hana Štěpánová, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za práci:
Early postnatal development of the immune system in piglets: The redistribution of T lymphocyte subsets.
Pomocí průtokové cytometrie v kombinaci s tříbarevnou imunofluorescenční detekcí povrchových molekul byly charakterizovány postnatální změny v zastoupení subpopulací lymfocytů v krvi a ve vybraných lymfoidních tkáních selat. Z dosažených výsledků je patrné, že v prvních dnech a týdnech po narození dochází k poměrně rozsáhlým změnám ve sledovaných parametrech. Podstatné výsledky byly získány zejména při studiu zastoupení gama/delta T lymfocytů, které zejména po narození mohou hrát významnou roli v ochraně před infekcí.

II. cena – Mgr. Monika Morávková, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za práci: Genetická variabilita izolátů Mycobacterium avium subsp. avium pocházející z prasat.
Typizační metodou IS/245 RFLP byla sledována genetická variabilita Mycobacterium avium subsp. avium izolátů pocházejících z prasat. Bylo zjištěno, že genetická variabilita těchto izolátů je relativně nízká a pro následující epizootologické studie aviární tuberkulózy u prasat je zapotřebí použít dalších restrikčních enzymů nebo použít kombinaci více typizačních metod např. IS/245 RFLP a PFGE. Přesto lze předpokládat, že dochází k mezidruhovým přenosům aviární tuberkulózy mezi prasaty a ptáky. Profil, který převládal u studovaných izolátů z prasat, byl detekován i v jiných již prezentovaných studií u ptáků.
III. cena nebyla udělena.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2008
I. cena – Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., za výsledek: Zařízení pro zpracování dřevní štěpky na cukry, lignin a fural.
Řešení se týká konstrukce zařízení k využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie, zejména ke zpracování dřevní štěpky z těžby a zpracování dřeva, případně též z průklestu a údržby lesů a parků za účelem produkce cukrů zkvasitelných na bioetanol tzv. druhé generace a získání vedlejších produktů ligninu a furalu. Funkčnost zařízení byla ověřena v laboratorních a poloprovozních modelech.

II. cena – MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., za výsledek: Diagnostická souprava pro skríninkové stanovení protilátek proti viru BVD (bovinní virová diarrhoea) BVD-MD IgG ELISA.
Onemocnění BVD – MD (bovinní virový průjem – slizniční choroba) patří k produkční nákaze číslo jedna v chovech skotu, podílející se na významných ztrátách v produkci mléka a masa. Nově vyvinutá a vyráběná souprava je určena pro laboratorní diagnostiku protilátek proti viru BVD v krevních sérech a v mléce skotu, což umožňuje stanovení nákazové situace v chovech skotu a následně přijímat opatření pro tlumení, prevenci a eradikaci nákazy v chovech skotu. Náklady na jedno vyšetření jsou poloviční ve srovnání se zahraničními sety.

III. cena – Ing. Sergej Usťak, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., za výsledek:
Zařízení pro řízenou intenzifikaci aerobní fermentace biologických odpadů a odstranění obtěžujících zápachů.
Řešení se týká konstrukce zařízení pro intenzifikaci aerobní fermentace biologických odpadů za účelem produkce organických hnojiv, a to ekologickým způsobem s odstraněním obtěžujících zápachů a v řízených procesních podmínkách. Navržené řešení zabezpečuje ekologizaci procesů výroby organických hnojiv z biologických odpadů a poskytuje technicky a ekonomicky přijatelné řešení pro zintenzivnění a zefektivnění tohoto procesu.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a vývoji - Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., za výsledek: Odrůda bramboru Valfi.
Odrůda Valfi vznikla jako klonový výběr z British Columbia Blue. V České republice byla registrována v roce 2005, na výstavě Země živitelka byla oceněna hlavní cenou Zlatý klas. Jedná se o první odrůdu tohoto typu v sortimentu ČR. Je to speciální poloraná až polopozdní konzumní odrůda s modrofialovou slupkou a modrofialovou mramorovanou dužinou. Odrůda Valfi je zdrojem anthokyanových barviv, vyznačujících se antioxidační aktivitou vyšší než odrůdy se žlutou nebo bílou dužinou.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down