Česká ichtyopatologická společnost (ČIS)

Ustavující schůze České ichtyopatologické společnosti se uskutečnila dne 5. května 1999 ve Vodňanech. A) Výtah ze stanov Česká ichtyopatologická společnost (dále Společnost) je organizace ustanovená ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružuje veterinární lékaře a další odborníky zajímající se o ichtyopatologii a zdravotní problematiku ryb. Sídlem Společnosti je Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno. Společnost působí na celém území České republiky. Cíle společnosti jsou zejména: 1. Sdružovat na odborném a společenském základě veterinární lékaře (případně i další odborníky) zabývající se výzkumem, výukou anebo praktickou problematikou související se zdravím ryb. 2. Umožňovat členů společnosti vzájemné osobní kontakty a výměnu informací z uvedené oblasti. 3. Informovat členy Společnosti o nových odborných i vědeckých poznatcích z uvedené oblasti. 4. Navazovat a podporovat vzájemné kontakty a spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními organizacemi s podobným zaměřením. 5. Organizovat odborná školení, semináře a konference. 6. Vydávat odborné publikace. 7. Spolupracovat se Státní veterinární správou ČR a Komorou veterinárních lékařů ČR. Členem Společnosti se může stát na základě písemné přihlášky zaslané na adresu Společnosti každý veterinární lékař, případně i jiný odborník nebo právnická osoba (kolektivní člen), který se zabývá výzkumem, výukou anebo praktickou problematikou související se zdravím ryb a který souhlasí se Stanovami Společnosti. Společnost reprezentuje navenek pětičlenný výkonný výbor (prezidium). Složení výkonného výboru (zvolené na plenárním zasedání ČIS 23. 4. 2003 ve Vodňanech) Doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc. Doc. MVDr. Iva Dyková, DrSc. MVDr. Jitka Kolářová Doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc., prezident Společnosti MVDr. Ladislav Novotný C) Členský příspěvek Členský příspěvek na kalendářní rok byl plénem ustavující schůze schválen ve výši 100,- Kč. D) Sekretariát Společnosti Česká ichtyopatologická společnost Palackého 1 – 3 612 42 Brno tel.: 541 562 586

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *