České zemědělství bylo za poslední tři roky úspěšné

Zisk v hospodářském odvětví během let 2011-2013 přesáhl 50 miliard korun. Rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou výrobou se vyvíjel v neprospěch živočišné produkce (Agrární komora).

 

 

 
Zemědělská produkce dosáhla v běžných cenách za poslední tři roky 369 miliard korun. Nejvyšší byla v roce loňském, kdy se meziročně zvýšila o šest miliard, tj. na 128 miliard korun. Naopak nejnižší hodnoty byly ve sledovaném období zaznamenány v roce 2011 v hodnotě 119 miliard Kč. V rámci živočišné produkce jsou nejdůležitější  obiloviny, ročně se vypěstují v ceně přesahující 30 miliard korun. V odvětví živočišné výroby zůstává nejdůležitější komoditou mléko (v r. 2013 více než 22 miliard korun).
Záporné saldo zahraničního obchodu se zemědělskými produkty a potravinami v posledních třech letech kleslo o jednu třetinu, avšak stále  dosahuje téměř 24 miliard korun. Ze 70 procent se na importu podílí nepříznivá bilance obchodu s masem, základní potravinou, která je v tuzemsku běžně vyráběna. Závislost na dovozu základních potravin roste zejména u masa vepřového. Mimo to se zvyšuje také vývoz prvotních agrárních surovin, k nám se dováží hotové výrobky.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *