České zemědělství po restrukturalizaci a útlumu výroby

ČR snížila hrubou zemědělskou produkci téměř o 40 procent.

Stavy hospodářských zvířat stále klesají, produkce masa i rostlinná výroba a zemědělec zaujímá slabou pozici na trhu. V Národním muzeu v Praze uvedl Jan Veleba, prezident Agrární komory, že letošní rok se nezapíše pro české zemědělce mezi dobré roky. Odhadovaný hrubý úhrnný výkon kolem 66 miliard korun znamená snížení proti loňsku o sedm miliard, což je o deset procent..
Nepříznivé klimatické podmínky se přiřadily k dlouhodobému trendu poklesu rozměru českého zemědělství, který vykazujeme od počátku 90.let a který se po vstupu do Evropské unie v květnu 2004 bohužel nejenom nezastavil, ale v některých oborech se i zrychlil. Svoje tvrzení doložil J. Veleba vývojem početních stavů hospodářských zvířat, které se stále snižují.
Výroba masa se za tři čtvrtletí letošního roku snížila o dalších 14 procent, z toho hovězího o 19 procent, vepřového o 12 procent. Do konce roku zřejmě klesne o dalších více než deset procent. U další strategické komodity, mléka, byl vývoj do konce srpna dobrý s mírným nárůstem produkce kolem jednoho procenta. Od září však došlo k poklesu, takže produkce mléka bude nižší proti roku 2005 zhruba o dvě procenta.
ČR snížila hrubou zemědělskou produkci už téměř o 40 procent. Soběstačná je už jen v obilí, mléku a ozimé řepce. České zemědělství potřebuje nové programy, a to programy nepotravinářského využití zemědělské produkce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *