Chemie se na polích spotřebovalo méně

Zemědělci loni snížili spotřebu přípravků na ochranu rostlin téměř o desetinu. Klesla spotřeba ve všech kategoriích, kromě insekticidů a přípravků na hubení hlodavců (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, ÚKZÚZ).

Asociace pro bezpečnost potravin upozorňuje na nedostatečné nahrazování chemických prostředků biologickými v ČR. Podle ÚKZÚZ zemědělci loni využili 5022 tun přípravků, předloni 5520 tun. Asociaci vadí zvýšení používání přípravků proti plísním. U kategorie přípravků proti fungicidům, u kterých bylo možné bezodkladně toxické chemické přípravky nahradit zdraví zcela neškodnými přípravky na přírodní bázi, došlo ke zvýšení spotřeby chemických přípravků o 7,6 procenta ve srovnání s průměrem pětiletého předchozího období.
Ministerstvo odůvodňuje meziroční růst spotřeby insekticidů větší potřebou ochrany před škůdci polních plodin, protože se od roku 2013 zakázalo používání mořidel na bázi neonikotinoidů. Byly shledány jako příliš rizikové pro včely. Od loňského roku je v České republice povinné používat obecné zásady integrované ochrany rostlin.*
Spotřeba přípravků na ochranu rostlin (kg účinné látky)

Zoocidy, mořidla (Přípravky proti živočišným škůdcům) Herbicidy a desikanty (Přípravky proti plevelům) Fungicidy, mořidla
(Přípravky proti plísním)
Regulátory růstu Rodenticidy (přípravky proti hlodavcům) Ostatní Celkem
2009 264.847 2,715 mil. 1,087 mil. 690.254 1013 126.509 4,885 mil.
2010 211.823 2,768 mil. 1,256 mil. 711.872 6073 216.857 5,171 mil.
2011 236.212 2,824 mil. 1,352 mil. 891.199 5200 287.302 5,595 mil.
2012 275.760 2,874 mil. 1,366 mil. 871.719 8481 322.584 5,718 mil.
2013 268.232 2,613 mil. 1,514 mil. 748.714 3778 371.669 5,520 mil.
Průměr 2009-2013 251.375 2,759 mil. 1,315 mil. 782.752 4909 264.984 5,378 mil.
2014 282.781 2,321 mil. 1,415 mil. 663.132 8984 330.620 5,022 mil.

Zdroj: MZe, Informační systém statistiky a reportingu MŽP

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *