26.11.2022 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chirurgická intervence faryngeálnísialokély s laterálním přístupemu psa – kazuistika

Kouba P., Koblovská R. Chirurgická intervence faryngeální sialokély s laterálním přístupem u psa
– kazuistika.
Veterinářství 2022;72(11):625-629.

SOUHRN
V této kazuistice popisujeme případ 7letého australského ovčáka, který byl referovaný na naše pracoviště
pro akutní inspirační stridor. Při vyšetření dýchacích cest došlo k nálezu faryngeální sialokély prominující do orofaryngu obstruující aditus laryngis. Následně byla provedena sialoadenektomie mandibulární a sublinguální monostomatické slinné žlázy s laterálním přístupem v kombinaci s marsupializací sialokély, jakožto nejvhodnější terapeutické řešení akutního stavu pacienta.

SUMMARY
In this case report, we describe the case of a seven-year-old Australian Shepherd who was referred to
our institution for acute inspiratory stridor. During the examination of the airways, a pharyngeal sialocele
protruding into the oropharynx obstructing laryngeal orifice was found. Subsequently, sialoadenectomy
of the mandibular and monostomatic sublingual salivary gland was performed with a lateral approach in combination with marsupialization of the sialocele, as the most suitable therapeutic solution for the patient's acute condition.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down