09.01.2023 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chirurgické řešení obstipace GITu teju červeného (Tupinambis rufescens)

Knotek Z., Čermáková E., Kolečkářová M., Knotková Z. Chirurgické řešení obstipace GIT u teju
červeného (Tupinambis rufescens). Veterinární klinika 2022;19(6):175-180.

SOUHRN
Je prezentováno chirurgické řešení obstipace kolonu, žaludku a odstranění cizího tělesa z tenkého střeva u teju červeného (Tupinambis rufescens). Klinické vyšetření pacienta prokázalo rozšíření dutiny břišní s náplní tužší konzistence. Radiologické vyšetření pacienta potvrdilo distenzi kolonu v celém jeho rozsahu s přítomnost velkého množství radioopakního charakteru. V krvi byla zjištěna výrazná bazofilie. S ohledem na nepříznivou prognózu konzervativní terapie byla zvolena chirurgická intervence. Jako spolehlivá a bezpečná se potvrdila kombinace analgezie a anestezie - meloxicam, tramadol, alfaxalon, izofluran. Kolonotomie provedená na dvou úsecích střeva umožnila kompletní vybavení radioopakního substrátu. Ze stěny tenkého střeva byla vybavena dřevěná štěpka a gastrotomie zajistila vybavení velkého pevného útvaru, jehož bližším rozborem byly prokázány slepené pecky mišpulníku japonského. Všechny incize byly prováděny skalpelem napojeným na monopolární sondu elektrochirurgického přístroje v režimu cut/coagul, což zajistilo minimální poškození tkání a současně omezilo riziko krvácení. Bipolární sonda téhož přístroje v programu koagulace se osvědčila při potlačení drobného krvácení při zákroku ve stěně duodena.*

SUMMARY
A surgical solution of colon and stomach constipation and foreign body removal from the small intestine in the red teju (Tupinambis rufescens) is presented. The clinical examination of the patient proved an enlargement of the abdominal cavity with a filling of a stiffer consistency. Radiological examination of the patient confirmed distenzion of the colon in its entire extent with the presence of a large amount of radiopaque character. Significant basophilia was found in the blood. With respect to unfavorable prognosis of conservative therapy, surgical intervention was chosen. The combination of analgesia and anaesthesia – meloxicam, tramadol, alfaxalone, and isoflurane proved as a reliable and safety. A colonotomy performed on two sections of the intestine enabled complete removal of the radiopaque substrate. A wooden chip was removed from the wall of the small intestine, and a gastrotomy ensured the removal of a large, solid mass, which, on detail examination, proved to be glued seeds of the Japanesse loquat. All incisions were performed with a scalpel connected to the monopolar probe of the electrosurgical device in the cut/coagul mode, which ensured minimal tissue impairment and at the same time reduced risk of bleeding. Bipolar probe of the same device in the coagulation program proved to be effective in reducing of minor bleeding during an operation in the wall of the duodenum.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down