27.02.2019 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cholestáze s obstrukcí biliárního traktu u fretky (Mustela putorius furo)

Hauptman K., Sívková A., Jekl V. Cholestáze s obstrukcí biliárního traktu u fretky (Mustela putorius furo). Cholestasis with obstruction of the billiary tract in a ferret (Mustela putorius furo). Veterinářství 2019;69(2):69-72.

SOUHRN

Článek shrnuje případ obstrukce biliárního traktu u fretky domácí (Mustela putorius furo). Tento pacient byl prezentován s  příznaky anorexie, slabosti a ikteru. Biochemické vyšetření krve odhalilo zvýšené hladiny ALT (74 µkat/l) a celkového bilirubinu (109 µmol/l). Ultrasonografickým vyšetřením abdomenu byla zjištěna dilatace žlučového měchýře a ductus choledochus. Po stabilizaci pacienta byla provedena choledochotomie s výplachem vývodných žlučových cest a vybavením inspizované žluči. Jako konečná diagnóza byla stanovena obstrukce ductus choledochus. Pacientovi byl nasazen metronidazol (20 mg/kg i. v. 2× denně p. o.) a amoxycilin klavulanát (25 mg/kg s. c. 2× denně) s další podpůrnou a ochrannou terapií. Stav pacienta se postupně zlepšoval a kontrolní výsledky krve po šesti týdnech ukázaly normální hodnoty ALT (1,25 µkat/l), celkový bilirubin (2 µmol/l). Obstrukce biliárních cest u fretek je relativně vzácným onemocněním. Diagnóza je založena na komplexní diagnostice (precizní klinické vyšetření, hematologické a biochemické vyšetření krve, USG). Chirurgická intervence je ve většině případů kurativní.

SUMMARY

The article summarises a case report of the billiary tract obstruction in the domestic ferrets (Mustela putorius furo). This patient was presented with the signs of anorexia, weakness and icterus. Biochemical examination of blood revealed enhanced levels of ALT (74 µkat/l) and total bilirubin (109 µmol/l). Ultrasound examination of the abdomen confirmed dilatation of the gallbladder and the ductus choledochus. After stabilization of the patient was performed choledochotomy with the lavage of billiary outlet pathways and equipment of inspized bile. The obstruction of ductus choledochus was established as the final diagnosis.

The patient received metronidazole (20 mg/kg i.v. twice daily p.o.) and amoxycillin clavulanate (25 mg/kg s.c. twice daily) with additional supportive and protective therapy. Patient status improved gradually and control blood results after six weeks showed normal values of ALT (1.25 μkat / l), total bilirubin (2 μmol / l). Obstruction of the billiary tract in ferrets is a relatively rare disease. Diagnosis based on comprehensive diagnostics (precise clinical examination, hematologic and biochemical examination of blood, and USG). Surgical intervention is curative in most cases.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down