Chov a ustájení nosnic v Německu

Nosnice jsou ze 77 % v klecích.

Snižování podílu ustájovacích míst pro slepice nepostupuje rychle ani u našich sousedů. V roce 2004 se v podnicích s více než 3000 chovných míst pro slepice vyprodukovalo 9,2 miliard vajec. To bylo o 1,9 % méně než v roce předcházejícím. Jak dále uvedl Spolkový statistický úřad, měly tyto podniky ke dni 1. 12. 2004 kolem 38,6 milionů chovných míst pro slepice, ve kterých se chovalo 32 milionů slepic. Použitelná stájová místa tak byl využita na 83,0 %. Z 38,6 milionu ustájovacích míst pro slepice připadalo 77,5 % na klecový chov, 11,7 % na volný chov na podlaze (4,5 milionu) a 10,9 % na volný chov venku (4,2 milionu). V prosinci 2003 byl ještě podíl klecových chovů 80,8 %. Většina slepic byla v roce 2004 chována ve větších podnicích. 52,7 % všech slepic (16,9 milionu) a 53,1 % všech ustájovacích míst pro slepice (20,5 milionu) bylo v podnicích s místem pro 100 000 a více slepic. Na stájových místech s klecovým chovem, která jsou k dispozici, se tyto podniky podílely 58,9 % (volný chov na podlaze 31,2 %, volný chov venku 35,3 %).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *