Chov ohrožených zvířat v zoologických zahradách

zařazených do evropských a mezinárodních záchovných programů, plemenných knih a reintrodukčních programů podpořil stát.

Ministerstvo životního prostředí podpořilo vloni chov ohrožených druhů zvířat v 16 českých zoologických zahradách 34,5 milionem korun, což je stejně jako v r. 2004. Jedná se především o zvířata zařazená do evropských a
mezinárodních záchovných programů a plemenných knih, či
reintrodukčních programů. Stát zahrady podporuje od roku 1995; do evropských a mezinárodních záchovných programů se většina českých zoo mohla naplno zapojit až vstupem ČR do EU. Pražská zoologická zahrada vede mezinárodní plemenné knihy koně Převalského, hroznýšovce kubánského, leguána kubánského, želvy černavé a orlície bornejské a evropskou plemennou knihu ocelota stromového. Mezinárodní plemenná kniha koně Převalského byla založena v r. 1959 a je nejobsáhlejší na světě. Shromažďuje data o všech koních Převalského, kteří byli chováni v zajetí od roku 1899. V současné době je v ní zapsáno přes 3500 jedinců. Královéhradecká zoo je v rámci africké specializace jedinou zahradou na světě, kde se podařilo rozmnožit kriticky ohroženou severní formu nosorožce tuponosého. Královédvorský chov těchto zvířat, stojících na pokraji vyhubení, je dnes světovou raritou. Významnou úlohou zoologických zahrad je nejen ochrana ohrožených druhů zvířat, snaha o jejich rozmnožení, ale také zapojení do reintrodukčních programů (vracení do původních biotopů). Královédvorská zoo se už léta podílí na reintrodukci afrických kopytníků, především buvolů, antilop koňských, antilop vraných a přímorožců šavlorohých. Do současnosti se podařilo tímto způsobem vrátit do původních míst výskytu stovku zvířat. Zahrady se podílejí i na návratu rysů, tetřevů, či sov a černých čápů do české přírody. Více zajímavostí lze zjistit v právě vydané knize „Zoologické zahrady České republiky a jejich přínos k ochraně biologické rozmanitosti“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *