Chovatelé vyvážejí zástavový skot, ceny jsou v zahraničí vyšší

Spotřeba hovězího masa u nás klesá.

Tuzemský zpracovatel není schopen nabídnout odpovídající cenu a čeští zpracovatelé tvrdí, že nemohou prodávat kvalitní české hovězí, protože tady neexistuje. Problémem českého hovězího masa není jeho kvalita, ale zpracování v masokombinátech, kdy maso jde do obchodů nevyzrálé. Je potřeba, aby zpracovatelé na tuto situaci reagovali, abychom spotřebitelům společně dokázali, že i české hovězí je dostatečně kvalitní.
Od začátku letošního roku zastavila Evropská unie subvence na vývoz živých zvířat. Zrušení exportních subvencí se projeví později, ale chovatelé nejsou ochotni poskytovat svazu chovatelů informace o prodeji. Všechna zhodnocení ekonomiky chovu masného skotu, která jsou pro ČR zpracována, vycházejí z modelových propočtů a z dat ze zahraničí, kde chovatelé tyto informace běžně sdělují. K prodeji kvalitního hovězího masa domácího původu u nás by mohla přispět i propagace pod značkou Klasa. Je otázkou času, kdy se spotřebitelé u nás, podobně jako v Rakousku, budou více zajímat o původ zboží a cena nebude to hlavní. Uvědomí si, že kupují maso třeba z dobytka, který viděli při dovolené na horách a že u potravin pocházejících z České republiky mají zaručenou zdravotní nezávadnost potravin. S tím, jak se zvyšuje kupní síla, vytváří se i určitá skupina obyvatel, která ocení kvalitní hovězí maso. Asi ale nemůžeme čekat, že se hovězí maso dostane na úroveň spotřeby vepřového a drůbežího. Už jen vzhledem k tomu, že vyžaduje delší úpravu a také se musí umět připravit.
Nedávno Irové vznesli požadavek, aby Evropská unie zakázala dovoz hovězího masa z Brazílie do doby, než bude odpovídat evropským bezpečnostním standardům (např. obchodní řetězec Makro prodává hovězí maso z jižní Ameriky).
Spotřeba hovězího masa u nás nyní stále klesá. Z loňských 10,5 kilogramu na obyvatele se má letos podle předpokladů snížit na devět, možná až 8,5 kilogramu. Podle modelových propočtů má spotřeba všech druhů mas v celé Evropě v horizontu deseti let stagnovat, nebo se předpovídají jen nepatrné výkyvy. V České republice se však u hovězího nadále očekává klesající trend. Evropská unie nedávno upravila normu, kterou se u elektrických ohradníků na pastvinách snižuje hranice maximální přiváděné energie. Zatím jsme nedostali odpověď na dotaz, zda se úprava týká elektrických zdrojů nově dodávaných na trh, nebo jestli chovatelé budou muset ohradníky vyměnit. To by pro ně bylo ekonomicky velmi náročné a profitovali by na tom prodejci.
Kamil Malát
Ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *