06.09.2007 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chovy hospodářských zvířat v ČR slábnou

Přesto v naší zemi žije stále více hospodářských zvířat než lidí.

Drůbeže je více než dvojnásobek počtu obyvatel ČR. Samotných kuřat na výkrm je o čtyři miliony více než všech obyvatel ČR, na 1000 obyvatel jich připadá 1388,4 kusů (ČSÚ).
Početně jsou v ČR zastoupena i prasata, na 3,6 člověka připadá jedno. Posledním četným druhem je skot, konkrétně u krav připadá na 18 lidí jedna. Z ostatních zvířat vychází na 1000 obyvatel 16,4 ovce, 2,3 koně a 1,6 kozy. Nejméně chováme osly, muly a mezky, kterých bylo letos pouze 92 kusů. ČSÚ přitom shromažďoval jen údaje za odvětví zemědělství, to znamená bez zvířat chovaných domácnostmi.
Zlomový byl podle statistiků pro chov hospodářských zvířat stejně jako pro celou společnost rok 1990, kdy v chovech nastal dlouhodobý úbytek stavů. Drůbeže jsme v roce 1980 měli téměř 32 milionů, letos 24,6 milionu. Mnohem větší úbytky zaznamenali statistikové v této skupině například u slepic, jejich počet se snížil o 56,9 procenta. Vyšším úbytkem stavu prošel chov skotu o 59,4 procenta, z toho krav o 57,2 procenta. Počty prasat poklesly během uplynulých 27 let o 41 procent, ovcí o 41,8 procenta.
Ve všech současných 27 členských zemích EU bylo loni celkem 161,5 milionu prasat. Z nich 16,5 procenta připadá na Německo, dalších 16,1 procenta na Španělsko a 11,7 procenta na Polsko. To podle statistiků znamená, že téměř polovina chovů je rozdělena mezi tyto tři země. Následuje 88,3 milionu skotu, z čehož se téměř polovina nachází opět pouze ve třech zemích: ve Francii 21,4 procenta, v Německu 14,3 a v Británii 11,3 procenta. V chovu koz figurují na předních místech Řecko se 4,9 miliony, Španělsko s 2,8 miliony a Francie s 1,3 miliony koz. Ovcí bylo spočítáno nejvíce v Británii, a to 23,4 milionu.Ve Španělsku jich je 21,8 milionu a devět milionů v Řecku, přičemž všech obyvatel Řecka je 11,1 milionu.
Eurostat zpracovává i tzv. index intenzity chovu hospodářských zvířat, do něhož započítává počty koní, skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže a králíků na hektar užité zemědělské půdy. V údajích z r. 2005 v této statistice jednoznačně vítězí Malta (4,50) následovaná Nizozemskem (3,26) a Belgií (2,80). Naopak nejnižší je hustota hospodářských zvířat v pobaltském Lotyšsku (0,27), Estonsku (0,38) a sousedním Slovensku (0,42).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down