18.03.2014 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chráníme naše území před africkým morem prasat

Státní veterinární správa již na počátku uplynulého týdne, kromě informování veřejnosti o rizicích zavlečení afrického moru prasat na naše území, zavedla program včasného varování a sledování možného výskytu této nákazy na našem území.

Všechny krajské veterinární správy, chovatelé, myslivci i soukromí veterinárním lékaři, ti všichni byli  informováni o podmínkách sledování s tím, že každé podezření je nutné neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě. Máme možnost provést základní diagnostiku v řádech hodin, nicméně pokud nezískáme včas informaci o případných podezřeních, může dojít k nekontrolovatelnému rozšíření nákazy. Vyšetřování na africký mor prasat provádí zatím Státní veterinární ústav Jihlava a tato možnost bude rozšířena i na Prahu a Olomouc.

Pokud jde o volně žijící zvířata, tj. divoká prasata, uhynulá, popřípadě sražená při dopravních nehodách, budou vyšetřena též i na klasický mor prasat. Vzorky na vyšetření odebírá vždy úřední veterinární lékař, který rovněž vyplní objednávku laboratorního vyšetření a zajistí vyšetření ve státním veterinárním ústavu.  Na objednávce musí být vyplněno jméno a kontakt na nálezce, místo nálezu (katastrální území) a kód vyšetření.

U divokých prasat se odebírají vzorky sleziny, jater, plic, ledvin, mízních uzlin a mandlí. V případě nálezu uhynulého kusu v pokročilém stadiu rozkladu je možné odebrat také nějakou dlouhou kost nebo kost hrudní. Metodou vyšetření je vyšetření virologické.

U domácích prasat se musejí prověřit všechny případy zvýšeného úhynu prasat a to se týká i případných zvýšených úhynů na jatkách nebo při přepravě.

Při této příležitosti je třeba upozornit na nutnost dodržovat zásady biologické bezpečnosti chovů, tj. mimo jiné dodržovat dezinfekci u vozidel přepravujících zvířata a kontrolu zásilek, které by mohly pocházet z rizikových oblastí. A rovněž dbát na oplocení farem a zabránit kontaktu s volně žijícími divokými prasaty.

Státní veterinární správa zaslala Evropské komisi žádost o spolufinancování nákladů vynaložených na výše uvedené vyšetřování na africký mor prasat. Do žádosti byl dán předpoklad vyšetření pěti set nalezených uhynulých divokých prasat a dalších pěti set domácích prasat vyšetřených při zvýšeném výskytu zmetání a hromadných úhynech do konce roku 2014.

Jak je zřejmé, Státní veterinární správa nebere riziko možného zavlečení afrického moru prasat na území ČR na lehkou váhu.*

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down