17.09.2021 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chronická gingivostomatitida koček – terapeutická výzva

Stránská V. Chronická gingivostomatitida koček – terapeutická výzva. Veterinární klinika
2021;18(4):166-171

SOUHRN

Chronická gingivostomatitida koček (FCGS) je jedním z onemocnění dutiny ústní, které je svým charakterem velkou výzvou pro veterinárního lékaře, pacienta i majitele. Jedná se o velice bolestivou nozologickou entitu, která, pokud není terapeuticky zvládnutelná, může pro kočku končit úhynem, případně eutanázií. Měla by být jasně odlišena od ostatních onemocnění dutiny ústní u koček. Správná diagnostika a primární ošetření je pro léčbu stěžejní. Léčba FCGS je dlouhodobá, případně doživotní, pro klienta finančně náročná a pro pacienta ne vždy uspokojivá. Více než 70 % koček po provedené multiextrakci vyžaduje následnou medika mentózní a podpůrnou terapii.

SUMMARY
Feline chronic gingivostomatitis (FCGS) is one of the oral diseases that is a great challenge for the veterinarian, the patient and the owner. It is a very painful nosological entity that, if not therapeutically well managed, can result in death or euthanasia for the cat. It should be clearly differentiated from other oral diseases in cats. Proper diagnosis and primary treatment is central to the further development of the disease. Treatment of FCGS is long-term, possibly lifelong, costly for the client and not always satisfactory for the patient. More than 70% of cats require subsequent medical and supportive therapy after a multiextraction procedure.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down