Chronická renální insuficience u psa a kočky

Chronická renální insuficience (CRI) je jednou z nejčastějších příčin úhynu u psů a koček. Přibližně 40 % koček starších 15 let a asi 20 % starých psů trpí chronickou nedostatečností ledvin. Ta se manifestuje progresivní ztrátou funkčního parenchymu ledvin, která může být krátkodobě vyrovnána kompenzačními mechanismy. Dlouhodobě jsou tyto kompenzační mechanismy škodlivé a vedou k další výrazné ztrátě funkce ledvin.
Iniciální stadium: Iniciální léze jsou příčinou poškození funkčních nefronů. U mladých zvířat se většinou jedná o léze vrozeného původu, u starších zvířat o získané (toxického nebo infekčního původu).
Klinické symptomy: Klinicky zjistitelné symptomy CRI se objevují až v konečném stadiu onemocnění, když je poškozeno nejméně 70 % nefronů. Toto stadium je známo jako „uremický syndrom“. Jeho symptomy jsou důsledkem retence uremických toxinů, které z velké části vznikají katabolismem proteinů a aminokyselin. Symptomy nejsou patognomické pro CRI a liší se u psa a kočky. Pro stanovení přesné diagnózy jsou nutná další vyšetření. Nejčastější symptomy CRI jsou:
Kočka: anorexie, únava, dehydratace, ztráta hmotnosti, polyurie a polydipsie, zvracení.
Pes: polyurie a polydipsie, zvracení, průjem, ztráta hmotnosti.
Prognóza: Zvířata nemocná CRI mohou přežívat jen několik měsíců, ale i několik let. Stanovení diagnózy u psa může být těžké, neboť klinické symptomy nastupují později. I přes signifikantní renální dysfunkci udržují kompenzační mechanismy ledvin homeostázu, což velmi ztěžuje včasnou diagnózu. Uremická renální krize pak může nastat zcela náhle.
Progrese CRI – úloha kompenzačních mechanismů: Progrese je výsledkem buď pokročilého poškození ledvin, nebo počáteční nefropatie, případně mechanismů, které jsou na iniciálních lézích zcela nezávislé. Tyto mechanismy jsou zodpovědné za další poškození funkčních nefronů a tím také za prohloubení vlastního onemocnění.
Mechanismy odpovědné za prohloubení CRI
Nefrokalcinóza: Ledviny jsou klíčovým orgánem pro homeostázu vápníku a fosfátů. Zadržování fosfátů při insuficienci ledvin vede k sekundárnímu hyperparathyreoidismu. Nadbytek parathormonu (PTH) vede k mobilizaci vápníku z kostí a precipitaci vápníkových solí ve tkáních (např. v ledvinách).
Hyperfiltrační model: Hyperfiltrace a intraglomerulární hypertenze kompenzují počáteční ztrátu funkčních nefronů. Přetížení zbývajících nefronů vede k proteinurii a skleróze glomerulů.

Jak je možno prodloužit život kočce a psovi?
Spolu se zlepšením zdravotního stavu zvířete je hlavním terapeutickým cílem zpomalení prohloubení CRI.
Redukce fosfatemie je dnes primárním cílem léčby CRI a je jedinou cestou k prodloužení života pacientů ve všech stadiích tohoto onemocnění.
Restrikce proteinů: Nejnovější studie prokázaly, že restrikce proteinů nemá žádný vliv na prodloužení života pacientů; přesto je doporučována, jelikož nižší katabolismus aminokyselin ovlivňuje azotemii.
Redukce glomerulární hypertenze (účinná v pokročilých stadiích CRI): Vazodilatátory mohou specifickou dilatací eferentních cév glomerulu snížit intraglomerulární tlak, a snížit tak možnost sklerotizace glomerulu. ACE-inhibitory jsou velmi účinné v pokročilých stadiích CRI.
Psi, kteří dostávají dietu s nízkým obsahem fosforu, vykazují zlepšenou glomerulární filtraci a mají také vyšší šanci na prodloužení života.
Kočky nemocné CRI mají 2,5krát vyšší možnost prodloužení života, jestliže jsou krmeny dietou se sníženým obsahem fosforu, zvláště v kombinaci se sloučeninou schopnou vázat fosfor.
Dynamické duo (chitosan & uhličitan vápenatý):
IPAKITINE obsahuje chitosan a uhličitan vápenatý. Použití látky vážící fosfáty ve střevě snižuje fosfatemii. Uhličitan vápenatý je jednou z těchto látek, které se používají také v humánní medicíně jako součást léčebných opatření při CRI u lidí ke snížení fosfatemie.
Používání uhličitanu vápenatého je bezpečné. Tato sloučenina neobsahuje hliník, který se akumuluje v různých tkáních a orgánech, včetně kostí a mozku, a může tak způsobit encefalopatii, anémii nebo různá onemocnění kostí.
Chitosan je vyráběn diacetylací chitinu, pocházejícího z krabů. Chitosan snižuje obsah fosforu a močoviny v krvi, což plně prokázaly studie na krysách, myších a lidech (adsorbuje uremické toxiny, které jsou zodpovědné za klinické symptomy uremie). IPAKITINE je i zvířaty s CRI dobře přijímán, což zjednodušuje léčbu u koček s anorexií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *