14.02.2020 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chronické nešpecifické enteropatie u psov a mačiek, ich diagnostika, terapia a manažment – review

Takáčová, M., Weissová,T., Micháľová, A., ,Svoboda M. Chronické nešpecifické enteropatie u psov a mačiek, ich diagnostika, terapia a manažment – review. Chronic non specific enteropathies in dogs and cats, their diagnosis, therapy and management - a review. Veterinární klinika 2020;17(1):11-17.

SÚHRN
Chronická nešpecifická enteropatia (chronic idiopathic enteropathy - CIE)  predstavuje v praxi malých zvierat chronický stav prejavujúci sa perzistentnými alebo rekurentnými gastrointestinálnymi príznakmi. Hoci príčina vzniku ochorenia nie je celkom objasnená, predpokladá sa vplyv samotnej genetickej výbavy jedinca, intestinálneho mikroenviromentu a  črevného imunitného systému. Pri potvrdení definitívnej diagnózy kľúčovú rolu zohráva histopatologické vyšetrenie potvrdzujúce prítomnosť zápalového infiltrátu v sliznici čreva. Terapia je založená na potlačení zápalovej odpovede a odstránení možného zdroja antigénu.

SUMMARY
In small animals practice chronic idiopathic enteropathy represents chronic condition manifesting by persistent or recurrent gastrointestinal signs. Although cause of the disease is unknown, the influence of genetics, intestinal microenvironment and intestinal immune system should be taken into consideration. Histopathological examination confirming the presence of inflammatory infiltrate in intestinal mucosa plays a crucial role in definitive diagnosis determination. Treatment includes suppressing of inflammatory response and eliminating of possible source of antigen.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down