Cílené kontroly SVS ČR

SVS kontrolovala v letních měsících potraviny živočišného původu.

U surovin a potravin živočišného původu při obchodování a uvádění do oběhu existuje zvýšené riziko jejich poškození nebo kontaminace, což by mohlo ohrozit zdraví spotřebitelů.
Jednou z akcí byly kontroly mléčných výrobků, zejména jogurtů. Těchto kontrol bylo od března do dubna provedeno v celé ČR zhruba 200 a bylo shledáno několik desítek závad, přičemž bylo uloženo přes 300 tisíc korun pokut. Žádná závada však neznamenala ohrožení zdraví lidí.
Zejména v létě jsou ostře sledovanou komoditou vejce. Od 24. 7. do 30. 9. probíhá další mimořádná kontrolní akce, která má za cíl prověřit, jak producenti, zpracovatelé, přepravci a popřípadě prodejci dodržují ustanovení veterinární legislativy, pokud se týká vajec. Do 20. 8. bylo tedy provedeno 293 kontrol, přičemž inspektoři zjistili 18 pochybení a uložili pokuty za 145 tisíc korun.
Státní veterinární správa v cílených kontrolách, kromě běžných, pokračuje, a na podzimní měsíce připravuje další cílené kontroly potravin a surovin živočišného původu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *