03.03.2003 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cirkovirové infekce prasat - klinická manifestace a možnosti řešení

MVDr. Marek Žižlavský

Cirkovirové infekce prasat
PCV-2
- celosvětově rozšířen
- UK, Francie, Španělsko - devastující epidemie PMWS s vysokou mortalitou
- USA chronické onemocnění respiračního aparátu s nízkou mortalitou
- v USA není chov, kde by všechna prasata byla seronegativní
- většina prasat (téměř 100 %) se stává seropozitivních v průběhu výkrmu bez klinických příznaků
- k propuknutí PMWS je nezbytná vysoká koncentrace viru na farmě

Epizootologie ???
Dlouhodobý akutní průběh onemocnění na téže farmě
Propuknutí PMWS v chovech více jak 2 roky uzavřených
Současné propuknutí PMWS v různých zemích světa
Belgie 1969, Irsko 1973, Kanada a Španělsko 1985, Japonsko 1989

Patogeneze
Cílovými buňkami jsou monocyty a makrofágy
Inkubační doba 7 – 10 dnů
Maximální vylučování viru 3. – 13. den po infekci
Virus se z organismu vylučuje 10 – 35 dnů
Vylučování viru všemi sekrety i exkrety (semeno)
Seropozitivita od 30. DPI do 230. DPI
Aerogenní způsob přenosu
Transplacentární přenos
Přenos viru kontaminovanými předměty

Cirkovirové infekce prasat
*PMWS - stanovení diagnózy
1) klinické příznaky - chřadnutí, dyspnea, zvětšení mízních uzlin, diarrhea, bledost a icterus
(kašel, teplota, ulcus gaster, poruchy CNS, náhlý úhyn)
2) patologicko-anatomické a histologické změny
3) průkaz viru PCV-2
*PDNS
imunokomplexní onemocnění - nekrotizující vaskulitida kůže,
ledvin

Procento postižených selat v závislosti na stáří a manifestaci klinických příznaků
Klinické příznaky PMWS
Postižena selata ve stáří 5 – 14 týdnů
Respirační potíže
Poruchy růstu
Zvětšené mízní uzliny
Anemie, ikterus
Teplota
Postižení CNS
nerovnoměrné rozmístění postižených zvířat ve stáji

Prasnice a prasničky
Pozdní aborty
Mumifikované plody 15-30 %
Předčasné porody slabých selat - myokarditídy
Mrtvě narozená selata
Přebíhání
Zvýšená mortalita selat do odstavu
reprodukce x PMWS,PDNS

PRRSV (respirační složka)
Parvovirus
Influenza
PRCV
ACh (respirační složka)
Mycoplasma hyopneumoniae
Mycoplasma hyorhinis
Pasteurella multocida
Haemophilus parasuis
Actinobacillus pleuropneumoniae
Escherichia coli
Lawsonia intracellularis
Brachyspira pilosicoli
Salmonella spp.
Ballantidium spp.
Trichomonas spp.
Campylobacter spp.
Pneumocystis carinii
Aspergillus spp.
Chlamydia spp.

Klinické příznaky PDNS
Postižena selata ve věku 12 – 16 týdnů
Cirkulární hemorrhagie pod kůží
(okolí ocasu, pánevní končetiny, uši)
Postižení ledvin - fibrinózní a nekrotická glomerulonefritída
III. typ hypersenzitivity

Laboratorní diagnostika PMWS
Průkaz viru
- PCR metoda (nested PCR)
- Imunohistochemie
- Izolace viru na buněčných kulturách

Průkaz protilátek
- Sérologie - IFA, VNT, ELISA

Prevence a léčba
- 20-ti bodový plán
- imunomodulátory
- feed-back
- séroterapie
- depopulace/repopulace
- vakcinace

Dvacetibodový plán boje proti PMWS - porod
Turnusový provoz s očistou a dezinfekcí vyprázdněných sekcí (Virkon S)
Mytí prasnic a antiparazitární ošetření před porodem
Omezení překládání selat, a to pokud je to nutné, maximálně do 24 hod. po porodu
Jednosměrný provoz

Dvacetibodový plán boje proti PMWS - po odstavu
Malé kotce s pevnými přepážkami
Účinná očista a desinfekce prázdných kotců při striktním turnusovém provozu
Snížení koncentrace zvířat: do 3 prasat/m2 = 0,33 m2/prase
Zvětšení prostoru u krmítka: nad 7 cm/sele
Zlepšení kvality ovzduší (NH3
Zlepšení kontroly tepelného režimu stáje
Nemíchání selat z jednotlivých kotců

Dvacetibodový plán boje proti PMWS - předvýkrm/výkrm
Malé kotce s pevnými přepážkami
Účinná očista a desinfekce prázdných kotců při striktním turnusovém provozu
Nemíchání prasat z jednotlivých kotců
Nedělat jakékoliv následné přerozdělování prasat mezi kotci
Snížení koncentrace zvířat: do 0,75 m2/prase
Zlepšení kvality ovzduší (NH3

Veterinární opatření
Diagnostika
minimalizovat dopady PRRS, PPV
vakcinace proti Mycoplasma hyopneunomiae
vakcinace proti Haemophilus parasuis, …
strategická medikace vody nebo KS antibiotiky - bakt. koinfekce
zvýšená hygiena při všech injekčních aplikacích léčiv a hromadných chirurgických zákrocích
Prevence a léčba
20-ti bodový plán
imunomodulátory
feed-back
séroterapie
depopulace/repopulace
vakcinace

PMWS - séroterapie - pokus 1
Sérum se získává od zdravých prasat ze stejného chovu o hmotnosti kolem 100 kg.
Vykrvení se provádí otevřením jugulární vény po předchozí eutanasii.
Krev se odebírá do skleněných nebo plastových nádob, které prošly chemickou sterilizací.
Sérum se získává aspirací po vytvoření krevní sraženiny. Během této fáze je krev držena při teplotě 17 °C.
Sérum se dále uchovává ve sterilních nádobách, při chladničkové teplotě vydrží maximálně 7 dnů.
Sérum je možné dlouhodobě uchovávat zamražené.
Vhodné je přidání enrofloxacinu v dávce 0,25 mg/ml séra.
Od jednoho prasete lze získat 750-1500 ml séra.
Dávkování:
Preventivně – 3-5 ml i.p.ve 2. až 3,5. týdnu stáří
Léčba již postižených selat – 5-7 ml i.p. ve věku 6-11 týdnů
Načasování léčby a dávka nemají vliv na úspěšnost terapie.

Séroterapie výrazně snižuje mortalitu a klinické příznaky způsobené PMWS.
Není jasné, zda působí proti PCV2 nebo proti spouštěcím mikroorganismům.
Nevýhody:
Přenos infekce z donorského zvířete, kontaminace séra, multiplikace patogenů a produkce endotoxinů v séru.
Výsledky vlivu séroterapie na mortalitu selat v postiženém chovu - pokus 1
Farma 1
1000 prasnic, HHS, odstav v 21 dnech
Mortalita u kategorie 7-35 kg ž.hm. před aplikací 11,2 % - po aplikaci 3,6 %
Farma 2
300 prasnic, PRRS +, odstav v 25 dnech
Mortalita u kategorie 7-45 kg ž.hm. před aplikací 21 % - po aplikaci 6,4 %

PCV2 – mateřské protilátky pokus 2
Metodika experimentu:
Konvenční farma
Bylo vybráno 10 selat od séropozitivních prasnic a 10 selat od séronegativních prasnic, která byla odstavena ve věku 2 dnů.
Selata byla držena v izolaci v prostředí prostém PCV2.
Ve věku 3 týdnů byla selata oronasálně infikována PCV2.
Detekce protilátek: IFA, VNT, ELISA
Výsledky
Selata s vysokou hladinou mateřských protilátek vykazovala po infekci signifikantně méně výrazné klinické příznaky.
Tato zvířata měla také vyšší denní přírůstky.
Všechna selata vylučovala virus trusem (PCR).
Pouze u jednoho selete z deseti s vysokým titrem maternálních protilátek byl zjištěn antigen v mezenteriálních mízních uzlinách (IHC).
Výraznější patoanatomické léze byly u selat s nízkou hladinou protilátek.
Prevence a léčba
20-ti bodový plán
imunomodulátory
feed-back
séroterapie
depopulace/repopulace
vakcinace - ORF 2 rekombinantní protein

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down