Citrex TM – originální způsob potlačení patogenních mikroorganismů

V intenzivních chovech hospodářských zvířat je stále obtížnější udržet zdravotní stav na odpovídající úrovni, která by zajistila optimální užitkovost a ekonomickou efektivnost. Tato situace je z větší části důsledkem snižující se odolnosti zvířat z důvodu rychlého genetického pokroku a současně poklesu účinnosti nejčastěji používaných léčiv – antibiotik. Zprávy z celého světa potvrzují nárůst snížené účinnosti antibiotik u zvířat i lidí a postupující bakteriální rezistence vůči antibiotikům. Až donedávna byl tento problém řešen uvedením nových antibiotických molekul na trh. Možnosti jejich vývoje jsou však omezené a náklady na vývoj jsou tak vysoké, že výrobci i spotřebitelé mají zájem o uchování účinnosti antibiotik, která již existují. Výhledově lze proto počítat pouze s omezeným počtem nových antibiotik a jsou přijímána opatření, která obecně povedou ke snížení jejich používání a zachování účinnosti. Za těchto podmínek vystupují do popředí preventivní chovatelské praktiky a alternativní preparáty proti původcům infekčních onemocnění. Používání přípravku Citrex představuje účinnou pomoc při zvládání infekčních onemocnění a snížení infekčního tlaku z prostředí.

Složení a mechanismus účinku
Citrex je organický prostředek účinný proti bakteriím, virům a plísním a představuje novou generaci aktivních látek, které v širokém spektru potlačují nežádoucí mikroorganismy v trávicím traktu a stabilizují zdravotní stav zvířete. Je vyráběn fyzikální reakcí vitamínu C v kombinaci s přírodními organickými kyselinami a extrakty. Během procesu přeměny vitamínu C se významně posiluje jeho antimikrobiální kapacita a vzniká také několik jeho derivátů, jako askorbáty, askorbily, kyselina d-askorbová a další. Citrex působí na úrovni trávicího traktu a neproniká do krve zvířete. Mechanismus účinku není založen na snížení pH jako u okyselovadel, ale na kontaktním působením na buněčné stěny patogenů, které narušuje a zvyšuje jejich propustnost. Následně dochází k jejich destrukci a usmrcení. Citrex nemá žádný efekt na DNA, enzymatické nebo proteolytické funkce. Tento originální mechanismus účinku znamená, že přípravek je nemutagenní, nekarcinogenní, nepodporuje vznik rezistentních kmenů a umožňuje jeho nízké dávkování – zpravidla 0,01 – 0,02 %. Při exaktním ověřování citlivosti jednotlivých patogenů na Citrex v průběhu několika let nebyla prokázána snížená účinnost na žádný sledovaný druh či kmen. Jeho selektivní působení pouze na patogenní mikroorganismy je způsobeno jejich rychlou reprodukční schopností a v důsledku toho slabšími membránami buněčných stěn. Protože Citrex funguje právě na bázi změn buněčných membrán, nezvyšuje permeabilitu u pozitivních bakterií, protože jejich stěny jsou silnější. Druhým důvodem selektivního působení přípravku je skutečnost, že jeho účinné látky jsou více atrahovány k chemickým receptorům patogenních bakterií. Na rozdíl od antibiotik a chemických látek působí Citrex pomaleji, k inhibici dochází za 30 – 40 minut. Má však prodlouženou reziduální účinnost – asi 48 hodin po skončení používání.

Možnosti použití
Citrex je nekorozivní, nedráždivý, netoxický, netěkavý, nevytváří rezidua v živočišných produktech, lze ho používat bez ochranných lhůt a míchat s jakýmikoli dalšími aditivy (antibiotika, prebiotika, okyselovadla, fytogenní aditiva atd.). Je možné aplikovat ho zamícháním do krmné směsi nebo přes pitnou vodu u všech druhů zvířat kromě přežvýkavců. Nejvíce je používán jako preventivní opatření proti infekčním nemocem pulzním dávkováním přes pitnou vodu. Pro tyto účely jsou k dispozici programy používání přípravku Citrex pro jednotlivé kategorie. Jejich aplikace vede ke snížení zátěže zvířat patogenními mikroorganismy a omezení frekvence výskytu nemocí, jejichž původci vnikají do organismu zvířete zažívacím traktem. Velmi často je možné přípravkem zvládnout včasně indikovaná infekční onemocnění bez použití antibiotik. Dále se Citrex využívá při léčení antibiotiky, kdy vzhledem ke zcela odlišnému mechanismu působení potencuje jejich účinnost a zkracuje dobu léčení. Po vysazení antibiotik chrání zvířata před reinfekcí z prostředí. Citrex je možné účelně použít i před přesunem zvířat do chovu nebo v karanténě po přesunu. Často se také stává součástí metodického postupu při ozdravných programech chovů. Vzhledem k tomu, že Citrex zásadně ovlivňuje mikrobiální parametry zažívacího ústrojí požadovaným směrem, znamená jeho použití vždy zlepšení intenzity růstu a konverze krmiva. Potlačením patogenů v trávicím ústrojí se rovněž eliminují imunitní reakce a snižuje se produkce metabolického tepla, což se projevuje pozitivně zejména v létě u zvířat vystavených tepelnému stresu.

Závěr
Citrex byl uveden na trh v České republice před necelými deseti lety. Za tuto dobu se exaktními a provozními testacemi podařilo najít způsob účinného a zároveň ekonomicky přijatelného používání v podmínkách našich chovů. Citrex pomáhá úspěšně zvládat řadu infekčních onemocnění ve významných chovech prasat a drůbeže bez nutnosti použití antibiotik. Mnoho chovatelů ho dlouhodobě používá jako účinnou prevenci nebo v kombinaci s antibiotiky pro urychlení léčby. Ukazuje se, že tento výrobek bude hrát stále významnější roli v obtížném boji proti původcům infekčních onemocnění.

Ing. Karel Holub
DELACON Biotechnik ČR, spol. s r. o.

Komentáře ke článku 3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *