Citrinin – mykotoxin v potravinách a krmivech

Citrinin je mykotoxin produkovaný několika druhy plísní rodu Aspergillus, Penicillium a Monascus, které napadají hlavně uskladněné obilí. Dostupné údaje o výskytu této látky dosud nebyly dostačující k provedení hodnocení dietární expozice.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Evropská komise požádala úřad EFSA (European Food Safety Authority), aby dodala vědecké stanovisko týkající se zdravotních rizik způsobených citrininem obsaženým v potravinách a krmivech.
Citrinin je neurotoxický a jeho dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku (NOAEL) je do 20 µg/kg živé hmotnosti denně (tento údaj byl získán na základě 90 denní studie na potkanech). Vzhledem k omezením a nejistotám byla z hlediska neurotoxicity jako bezpečná stanovena 100krát nižší dávka, tzn. 0,2 µg/kg živé hm. denně. Limit stanovený z hlediska neurotoxicity však nemusí být dostačující z hlediska genotoxicity a kancerogenity. Avšak vzhledem k absenci adekvátních dat o expozici charakterizující veškerá rizika citrininu jako kontaminantu potravin, bylo rozhodnuto o použití údajů o koncentraci této látky v obilí a produktech z něj vyrobených, při jehož konzumaci se neprojevila neurotoxicita. Pro konzumenty vysokého množství obilovin a obilných produktů (batolata, děti a dospělé) může k dosažení kritického příjmu citrininu dojít při konzumaci produktů kontaminovaných 9 – 53 µg citrininu/kg, u běžnéh konzumace obilovin je dosaženo kritického příjmu až při kontaminaci obilovin 19 – 100 µg citrininu/kg.
U prasat se odhaduje překročení NOAEL (20 µg/kg ž. hm./den) v případě příjmu krmiv kontaminovaných citrininem na úrovni 640 – 1 173 µg/kg.
Závěr je takový, že dopad nejistoty na hodnocení rizik je velký, a je tedy potřeba více dat týkajících se toxicity a výskytu citrininu v potravinách a v krmivech, aby bylo umožněno jejich přesnější stanovení.
Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *