12.10.2022 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čmelíci, nenápadní zabijáci

Hofmannová L. Čmelíci, nenápadní zabijáci. Veterinářství 2022;72(9):518-523.

SOUHRN
Čmelík kuří (Dermanyssus gallinae) je krevsající roztoč, který je jedním z nejzávažnějších parazitů drůbeže.
Tento ektoparazit tráví většinu svého života mimo tělo hostitele. Má velmi efektivní způsob hnízdního parazitického života i velmi efektivní rozmnožování. Ačkoli jedna samice za svůj život vyprodukuje pouhých 30 vajíček, dokáže její potomstvo dokončit vývoj v ideálních podmínkách již za pouhých 5,5 dne. Ideální teplota pro přežití a rozmnožování čmelíků je mezi 25 a 30 °C, proto se s jejich populační explozí (až 50 000 čmelíků na každého kura) v chovech drůbeže setkáváme zejména od května do října. Napadení čmelíky způsobuje svědění, snížení přírůstků, pokles snůšky a s ohledem na sání krve také
anémii, která může při masivní infestaci vést velmi rychle k úhynu a to i většího počtu jedinců v hejně. Čmelíci přežijí bez potravy až pět měsíců. Prostředí zamořené čmelíky prakticky není možné nikdy dokonale vyčistit a zasáhnout účinnými přípravky veškeré škvírky a štěrbiny, kde zůstávají tito nenápadní zabijáci ukryti. V boji s čmelíky se tedy zdá vhodnou cestou přímé ošetření hostitelů účinnou látkou, která přetrvává v těle hostitele a postupně zabije všechny „krvechtivé“ čmelíky. Tuto možnost nabízí například přípravek s názvem Exzolt určený k podání jednoduše v pitné vodě u kura domácího včetně nosnic.

SUMMARY
The poultry red mite (Dermanyssus gallinae) is a blood-sucking mite that is one of the most important parasites of poultry. This ectoparasite spends most of its life in environment. It has a very effective nest parasitic life and very efficient reproduction. Although one female produces only 30 eggs in her lifetime, her offspring can complete development in ideal conditions in just 5.5 days. The optimal temperature for their survival and reproduction is between 25 and 30°C, so their population explosion (up to 50,000 mites per chicken) become in poultry farms especially from May to October. The poultry red mites cause itching, a reduction in growths or egg productions. Due to blood-sucking, they cause also anaemia, which can lead (in case of a massive infestation) to the death of a large number of individuals very quickly in a flock. The poultry red mites can survive without food up to five months. It is practically impossible to completely clean an environment infested with the mites, where these inconspicuous killers remain hidden. In the fight against these mites, direct treatment of the hosts with an active substance that persists in the host's body and gradually kills all "bloody sucking" mites seems to be a suitable way. This possibility is offered, for example, by a product called Exzolt intended to be administered simply in the drinking water for chickens, including laying hens.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down