06.06.2002 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Co má všechno veterinář na starosti

Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, zaznělo v uplynulém týdnu v Paříži na 70. generálním zasedání OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy) zásadní upozornění na nutnost změny pohledu na práci veterinárních lékařů a na funkci veterinárního dozoru.

Totiž to, co u nás víceméně považujeme za samozřejmé, není samozřejmým pro mnoho zemí. Jedním ze závěrů totiž bylo to, že byla vyjádřena nutnost změnit pohled na roli veterinárních lékařů. Dosud převažoval historický pohled, kdy veterinář dbal především o zdraví zvířat. Nyní je podle OIE nutné, aby byl zdůrazněna souvislost mezi zdravotním stavem zvířat a nemocemi lidí majícími původ v potravinách. V této souvislosti opět stojí za zmínku zdůraznění vlivu welfare, neboli pohody zvířat na jejich zdravotní stav.
A nakonec to, co „spotřebitelská veřejnost“ vnímá nejpozorněji – další kroky směřující k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin. Toto, skoro by se už chtělo říci klišé, chápali všichni delegáti ze 162 členských zemí OIE jako opravdu důležité a velkou většinou odsouhlasili kroky k další spolupráci a koordinaci opatření a aktivit týkajících se nezávadných potravin. Většina zemí, které mají v OIE zastoupení, posiluje své kontrolní instituce a souhlasí s vyšší spoluprací na mezinárodní úrovni.
Jaká jsou tedy doporučení? Usilovat o to, aby se dále snižoval vliv biologických, chemických a fyzikálních vlivů na zvířata před porážkou. Za tím účelem je nutné zesílit kontakty mezi odpovídajícími kontrolními orgány jednotlivých zemí a institucemi mezinárodními, zejména OIE (Office International des Epizooties, anglicky World Organisation for Animal Health), dále pak FAO (Food and Agricultural Organisation) a WHO (World Health Organisation). Mezinárodní úřad pro nákazy (OIE) také ustavil Skupinu pro zdravotní nezávadnost potravin (Group on Food Safety), která by se měla soustředit na práci s institucí FAO - Codex Alimentarius. Ta stanovuje v podstatě normy a charakteristiky, které je nutné u potravin živočišného původu dodržovat. A je potřeba je v některých případech průběžně novelizovat. Byla zdůrazněna nezbytnost participace institucí veterinárního dozoru na práci Codex Alimentarius v jednotlivých členských zemích OIE, ve kterých tomu tak dosud není. Josef Holejšovský bude o toto zapojení SVS ČR do práce Codex Alimentarius v ČR důrazně usilovat.
Na 70. generálním zasedání OIE v Paříži Josef Holejšovský představil Státní veterinární správu ČR v odpovídajícím příznivém světle a zdůraznil dobrou spolupráci na úrovni mezinárodní i národní s ostatními dozorovými orgány. Státní veterinární správa se též podílí i na informování Rapid allert systemu. Mezinárodní spolupráci, podle šéfa SVS ČR, v žádném případě nelze podceňovat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down