Co víme o leishmanióze koček?

Leishmanióza je parazitární onemocnění způsobené obligátním intracelulárním parazitem rodu Leishmania. Nakažené kočky jsou obvykle asymptomatické. Ve studii 200 koček byly klinické příznaky zjištěny pouze u dvou koček (krusty na dorzální straně krku a hepatosplenomegalie).

Druhy rodu Leishmania jsou rozděleny do dvou podrodů: Leishmania (zahrnuje druhy ze Starého a Nového světa – L. major, L. infantum, L. donovani, L. tropica, L. chagasi, L. mexicana, L. amazonensis, L. venezuelensis) a Viannia (ve Střední a Jižní Americe). Ve Starém světě je vektorem dvoukřídlý hmyz rodu Phlebotomus a v Novém pak rod Lutzomyia.

Klinické příznaky mohou vyplývat z poškození vnitřních orgánů, kůže nebo sliznic. Viscerální forma představuje systémové postižení a je spojena s vysokou mortalitou. Kutánní nebo mukokutánní forma bývá spojena s rozšířením parazita do dalších tkání, což vede k signifikantní morbiditě. První popsané příznaky byly charakterizovány kožní manifestací, bez postižení vnitřních orgánů se suchými lézemi ve formě papul a nodulů a exsudativními lézemi ve formě krust a vředů. U koček s dermatitidami je tak nutný i screening na leishmaniózu, změny se objevují zejména na mukokutánních spojích a také na očích. Popsány byly také granulomatózní perifolikulitis, lichenoidní dermatitis a pododermatitis. Poměrně často byla popisována lymfadenopatie doprovázená horečkou, alopecie hlavy a abdomenu, ulcerace na kostních výběžcích, mírná periodontitis, onychogryfóza, kachexie s atrofií svalů, slabost a aborty v anamnéze. Postižení očí bylo charakterizováno jako korneální ulcerace, panuveitis a panoftalmitis. Existují i zprávy popisující viscerální formu leishmaniózy koček, i když ta se objevuje velmi výjimečně. Klinickými příznaky v takových případech jsou horečka, ikterus, zvracení lymfadenomegalie, léze v dutině ústní a gingivitida, anémie a leukopenie. V souvislosti s leishmaniózou koček bylo také popsáno selhání ledvin, které je velmi rozšířené u psů s touto infekcí, u nichž bývá příčinou smrti. Infekce FIV/FeLV jsou považovány za predispoziční faktory. *

 SOARES, C. S. A., DUARTE, S. C., SOUSA, S. R. What do we know about feline leishmaniosis? J Feline Med Surgery 2015;Jun 26. pii: 1098612X15589358.

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *