09.12.2003 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cobactan LC a jeho použití v praxi

Cobactan LC (cefchinom) je intramamární baktericidní antibiotikum určené pro léčbu klinických mastitid u krav v laktaci. Vykazuje excelentní účinnost proti G+ i G- bakteriím (např. Streptococcus uberis, Str. agalactiae, Str. dysgalactiae, Staphylococcus aureus, E. coli a další). Olejová suspenze obsahuje účinnou látku v mikronizované formě, a proto cefchinom nemá tendenci vytvářet aglomeráty, neváže se na proteiny a je stále v aktivní formě.
Cefchinom brání vzniku rezistentních bakterií. Charakter jeho molekuly umožňuje rychlý a snadný prostup póry v bakteriální stěně. Rychlá vazba na membránové proteiny zvyšuje baktericidní efekt. Je mimořádně stabilní vůči -laktamázám, a proto nepodléhá hydrolytickému rozkladu. Také schopnost aktivovat -laktamázy je u cefchinomu minimální. Tyto vlastnosti a rychlý baktericidní účinek brání adaptaci bakterií a šíření rezistence.
Při léčbě mastitid se doporučuje kombinovat lokální léčbu Cobactanem LC se současným podáváním Cobactanu inj. Po injekční aplikaci se cefchinom rychle absorbuje z místa podání a terapeutických hladin v krvi dosahuje během několika minut. Je hydrofilní a podle osmotických zákonů proniká z míst s vysokou koncentrací (krevní plazma) na místa s koncentrací nižší (tkáně), přitom jeho malá molekula lehce prochází póry membrán. Tkáň postižená zánětem je překrvená, a proto přechod tekutiny do intersticia narůstá. Cefchinom tak snadno proniká do nemocných čtvrtí a použití kombinace injekčního a intramamárního přípravku zvýší koncentraci účinné látky v mléčném parenchymu i mléce (obr.1). Likviduje patogeny v celé čtvrti, výrazně snižuje výskyt subklinických mastitid, a proto je návrat zánětu po cefchinomu prokazatelně nižší než u jiných antibiotik. Při mastitidě se také zvyšuje pH mléka, a protože má cefquinom slabě kyselý charakter, přechází do mléka a zůstává v něm aktivní, neboť ani zde se neváže na proteiny.
Při kolimastitidách je nástup onemocnění velmi rychlý a zánět je často doprovázen septikemií. Celková léčba je zde nezastupitelná. Baktericidní cefchinom zvýší uvolnění toxinů z bakterií, proto na počátku léčby může dojít ke zvýraznění otoku vemene. Podání protizánětlivých prostředků tyto projevy zmírní. Baktericidní účinek však také omezí patologické působení bakterií ve tkáni, umožní rychlé odeznění příznaků zánětu a tím sníží chronické důsledky postižení parenchymu a urychlí opětovné zvýšení laktace.
Cefchinom je bezpečný. Vzhledem ke svému efektu má krátké ochranné lhůty a je rychle eliminován z organismu. Ačkoli je vylučován ledvinami v nezměněné formě, ve vnějším prostředí není stabilní a nepředstavuje žádné ekologické nebezpečí. Nízká toxicita zabezpečuje velmi dobrou systémovou i lokální snášenlivost a ani desetinásobné předávkování nevedlo k příznakům intoxikace. Zvláště pro býložravce je důležité, že cefchinom není vylučován žlučí, proto nedochází k narušení gastrointestinálních funkcí.
Ochranné lhůty (OL) jsou stanovovány s ohledem na bezpečnost konzumenta a možnou inhibici laktobacilů při zpracování mléka. Ve skutečnosti ne všechna zvířata vylučují antibiotikum ze svého organismu stejně rychle, proto je OL stanovována podle těch nejpomalejších. Cobactan LC má OL na mléko 5 dnů, na maso 4 dny, Cobactan inj. má OL na mléko 1 den a na maso 2 dny.
Doporučené aplikační schéma tvoří 3 dávky Cobactanu LC do postižené čtvrtě po důkladném vydojení a dezinfekci struku a Cobactan inj. v dávce 1 mg cefchinomu/kg živé hmotnosti (tj. 2 ml/50 kg) denně po 2 dny.

MVDr. Marie Koubková, PhD.
Intervet, s. r. o.
Na Radosti 413
155 21 Praha 5

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down