10.06.2002 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

CRESTAR - moderní metoda indukce a synchronizace říje krav

CRESTAR – moderní metoda indukce a synchronizace říje krav a jalovic

CRESTAR je součástí systému indukce a ovlivňování říje u jalovic a krav, který umožňuje plánovanou inseminaci. CRESTAR zvyšuje efektivitu reprodukce v chovu skotu.
Detekce říje a řízení plemenitby v moderních technologiích chovu se stává problémem jak u masných plemen skotu, tak i u dojnic. CRESTAR umožňuje připouštět v přesně stanovený čas bez nutnosti detekce říje. Aplikace CRESTAR není vázána na určitou fázi cyklu. Je vhodnou léčbou acyklie, laktačního anestru a tiché říje. Na rozdíl od intravaginálních tělísek nedráždí pohlavní aparát a odpadají potíže s případným vaginálním výtokem a poskytuje rychlejší odpověd v podobě říje. CRESTAR je bez ochranných lhůt na mléko.

Složení :
 Implantát obsahující 3,5 mg norgestometu
 Injekce obsahující 3 mg norgestometu a 5 mg estradiol valerátu

Mechanismus účinku :
Norgestomet je syntetický progestin, 100 – 200násobně potentnější než přirozený progesteron. Po aplikaci injekce dochází vlivem norgestometu k okamžité inhibici hypofýzy, která je poté prodlužována norgestometem uvolňovaným z implantátu. Estradiol valerát způsobí regresi žlutého tělíska u krav, které již ovulovaly. Z implantátu se kontinuálně uvolňuje norgestomet a udržuje tak supresi říje a ovulace. Po vyjmutí implantátu je ukončen blokující účinek norgestometu a nastává folikulární fáze. Růst folikulů může být podpořen aplikací PMSG v den vyjmutí implantátu. Inseminace nebo připouštění se provádí 48 resp. 56 hodin po vyjmutí implantátu, podle kategorie zvířete a zvoleného schématu (viz níže).

Aplikace :
1) Aplikace injekce intramuskulárně a zároveň implantátu pomocí aplikátoru subkutánně na vnější stranu boltce. Implantát se ponechá v podkoží 9 – 10 dnů. Aplikace = den 0.
2) Vyjmutí implantátu. Implantát se vytlačí stopou po otvoru po zasunutí jehly aplikátoru, který se zprůchodní např. pomocí nůžek. Případně je možné naříznout kůži skalpelem nad koncem implantátu a vytlačit palcem jej palcem.
3) Dále se postupuje podle jednotlivých kategorií :
Jalovice mléčného skotu
 Připouštění/inseminace za 48 hod. po vyjmutí implantátu, ne později než za 56 hod.

Dojnice
 V den vyjmutí implantátu PMSG i.m. v dávce 300-500 I.U. (podle věku, plemene, sezóny, způsobu chovu, tělesné kondice )
 Připouštění/inseminace za 56 hod. (příp. dvakrát – za 48 a 72 hodin)
 CRESTAR PLUS - Pro potřeby velmi přesné synchronizace (např. embryotransfer ):
- 48 hodin před vyjmutím implantátu se aplikuje i.m. prostaglandin, či PGF2α
- inseminace jednou za 54 – 56 hodin po vyjmutí implantátu
Jalovice masného skotu
 V den vyjmutí implantátu PMSG i.m. v dávce 400-500 I.U.
 Připouštění/inseminace za 48 hod. po vyjmutí implantátu

Krávy masného skotu
 V den vyjmutí implantátu PMSG i.m. v dávce 400-500 I.U.
 Připouštění/inseminace za 56 hod. po vyjmutí implantátu

Klinické studie :
CRESTAR byl vyzkoušen v terénních studiích na 20 000 kravách různých plemen a v různých klimatických podmínkách. Podle získaných výsledků byla stanovena výše uvedená optimální schémata pro různé kategorie zvířat. Optimálních výsledků je dosahováno u krav v dobrých životních podmínkách. CRESTAR by neměl být aplikován dříve než 45 dnů po otelení. Jalovice, kterým je aplikován CRESTAR, by měly dosáhnout alespoň 65 – 70 % váhy dospělého zvířete a věku alespoň 15 – 20 měsíců.

Poznámky :
Procentuální úspěšnost inseminace v přípravkem CRESTAR indukovaném estru bude stejná nebo velmi podobná jako úspěšnost inseminace v přirozeném (neindukovaném) estru. I když dříve necyklující zvířata nezabřeznou po indukované říji, velká většina těchto zvířat začne po aplikaci CRESTAR pravidelně cyklovat a je možné je inseminovat při následující říji.

Závěr :
CRESTAR není zázračným lékem na plodnost, ale umožňuje zvýšit efektivitu reprodukce synchronizací a přesným načasováním umělé inseminace či připouštění, bez nutnosti detekce říje. CRESTAR je velmi účinnou metodou léčby anestru, acyklie a tiché říje jalovic a krav mléčných i masných plemen.

MVDr. David Hanzlíček
Intervet, s.r.o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down