28.07.2003 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Další mise: pochvala a varování

Dvě mise z Bruselu, které tvořilo pět inspektorů, po celý uplynulý týden zkoumaly připravenost ČR na vstup do EU. První mise zaměřená na ochranu zdraví zvířat a systém identifikace hospodářských zvířat vyjádřila uspokojen s předloženými podklady, na jejichž základě může být potvrzen statut ČR jako země prosté bovinní tuberkulózy, bovinní brucelózy a bovinní leukózy.

Dále vyjádřila očekávání, po jednání se zodpovědnými autoritami, že dojde významnému posunu v identifikaci a registraci zvířat, a to v tom smyslu, že se podaří zrychlit systém kontroly plnění ustanovení harmonizovaného veterinárního zákona č. 131/2003. Jde v tomto případě o kontrolu toho, jak chovatelé plní svou zde zakotvenou povinnost - hlásit do centrální evidence veškeré změny ve svých chovech skotu, to znamená veškeré přesuny. Jedině přesná evidence v chovech, která musí vždy souhlasit s centrální evidencí činí věrohodným údaje o ozdravných opatřeních, která uvádí Státní veterinární správa.
Druhá mise se týkala zejména kontroly toho, jak dokážeme, aby v okamžiku vstupu, vlastně však již půl roku před okamžikem vstupu ČR do EU, u nás existovaly pouze závody a provozy, které splní podmínky dané harmonizovaným veterinárním zákonem č. 131/2003, který nabyl účinnosti 1. 7. 2003 a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu. Těmi se rozumí vyhláška č. 200/2003 o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, dále pak č. 201/2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, vyhláška č. 202/2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté, masné polotovary a masné výrobky a posléze vyhláška č. 203/2003 o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Všechny vyhlášky podrobně stanoví aspekty získávání surovin, jejich zpracovávání, přepravy, řeší hygienické požadavky na výrobní a zpracovatelské provozy a personál i veterinární kontroly.
Inspekce sice kladně hodnotila, že ve všech těchto vyhláškách jsou velmi přesně a podrobně stanoveny podmínky pro schvalování podniků, upozornila však na běžící čas a na nutnost přijímání legislativy urychlit.
Důležitá je především důsledná a přesná transpozice veterinární legislativy EU do našich vyhlášek. Je třeba si uvědomit, že každé i nechtěné omezení státního veterinárního dozoru v důsledku nepřesné transpozice evropské legislativy může přinést nechtěné ovoce v ochranném opatření ze strany EU, tj. zákaz možnosti uplatnění naší zemědělské produkce na společném evropském trhu, k čemuž může Evropská komise přikročit, jak již při různých příležitostech deklarovala a připomněl to i Pavel Telička, náš velvyslanec při EU.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down