Deset žhavých témat v dermatologii psů a koček.

Mlhavá listopadová neděle byla jako stvořená pro účast na dermatologickém semináři probíhajícím v příjemném prostředí hotelu Myslivna. Zajímavé téma přilákalo opravdu velké množství posluchačů, takže přednáškový sál byl zaplněný do posledního místa. Přednáškové dopoledne uvedl pořadatel akce Doc. MVDr. Michal Vlašín Ph.D., specialista týmu veterinární kliniky Jaggy .

První dvě přednášky  Dermatofytóza – úskalí v diagnostice a terapii a Problém dermatofytózy ve velkochovech koček,  přednesl  specialista na dermatologii a histopatologii  MVDr. Jan Rybníček, DipECVD, MRCVS. Obsáhlá přednáška zabývající se etiologií, patogenezí, symptomatologií, diagnostikou a také prevencí a léčbou onemocnění byla postavena na bohatých klinických zkušenostech přednášejícího. Vlastní pohled na problematiku dermatofytózy a zkušenosti s jejím řešením naprosto jednoznačně zaujaly zúčastněné veterinární posluchače.
Následovala komerční prezentace společnosti Cymedica s.r.o. Management dermatologických projevů endokrinopatologií  v podání MVDr. Zuzany Svobodové, která upřesnila dávkování trilostanu ve specialitě Vetoryl ® při terapii Cushingova syndromu. Podle zkušeností prof. Nelsona, prezentovaných na podzimním endokrinologickém semináři ČAVLMZ, lze podávat trilostan v dávce 1mg/kg ž.hm. dvakrát denně a později dávku upravit podle individuální reakce.  Dr. Svobodová také upozornila na novou klinickou dietu z nabídky značky Specific, která je určena pro pacienty s endokrinologickým onemocněním a synergicky doplňuje lékovou terapii.
Po přestávce pokračoval Dr. Rybníček tématem  Atopická dermatitida psů – současný koncept a terapeutická doporučení a Intradermální alergický test versus IgE serologie. V tomto vystoupení přednášející seznámil posluchače se současným pohledem odborníků na atopickou dermatitidu.  Jedná se o geneticky podmíněné, zánětlivé a pruritické kožní onemocnění, u psů s typickými klinickými příznaky, které u koček obvykle nejsou patrny. U psů je onemocnění spojeno se zvýšeným množstvím IgE protilátek proti vnějším alergenům, které u koček zatím nebylo prokázáno. Příčina vzniku atopické dermatitidy je komplexní interakce mezi genetickou náchylností, environmentálními faktory a abnormální imunitní odezvou. Za klinické příznaky pravděpodobně neodpovídá pouze jediný zánětlivý mediátor. Toto onemocnění je dynamický proces a je reprezentováno spektrem abnormalit, které se liší u každého pacienta. Mezi faktory účastnící se vzplanutí onemocnění patří  potrava, blechy, environmentální alergeny, stafylokoky, malassezie a jejich vzájemné kombinace.    Typickými klinickými příznaky jsou: pruritus, erytém, sekundární změny způsobené autotraumatizací, specifická lokalizace postižení (pysky, uši, krk, distální část končetin, třísla) a výskyt u zvířat ve věku půl roku až tři roky. Dále je patrná zvýšená prevalence u určitých plemen, vliv pohlaví zvířete (vyskytuje se hlavně u fen) a kombinace s jinými alergiemi. Mezi typické komplikace onemocnění patří superficiální pyodermie a malasseziová dermatitida. Doktor Rybníček průběžně ilustroval celé svoje vystoupení bohatým obrazovým materiálem a problematiku atopické dermatitidy ukončil její diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou.

Po přestávce na oběd a po komerční přednášce společnosti Virbac v podání Dr. Gabriely Zelinkové, týkající se přehledu a použití produktů pro dermatologii, včetně novinky, roztoku s obsahem komplexu ceramidů, cholesterolu a nenasycených mastných kyselin, dodávaného na trh pod názvem Allerderm® Spot-on, zaujal přítomné MVDr. Miroslav Benák problematikou  Prognostické faktory u mastocytomu u psů-nejnovější poznatky. Následoval Dr. Rybníček přednáškou Alergie na krmivo – diagnostika a principy eliminačních diet a Použití cyklosporinu v dermatologii – triky a úskalí.
Protože přednášející už v tomto okamžiku přesáhli časový rámec, určený jednotlivým přednáškám, a bylo jasné , že seminář nemůže skončit v předem naplánovaném čase, nabídl Dr. Rybníček přítomným posluchačům zestručnění následujících ,dosud neprezentovaných témat.
Účastníci naprosto zaujatí obsahem a stylem přednášek tuto možnost jednoznačně odmítli a tak seminářové odpoledne pokračovalo plným rozsahem prezentací Dr. Benáka  Kožní lymfom – velký imitátor a Dr. Rybníčka , který odpoledne uzavřel dvojicí přednášek  Doxycyklin – lék s mnohostranným účinkem a Jak a kdy správně čistit uši psům.
Koncentrace zajímavých témat, kombinovaná s přesvědčivým podáním vystupujících odborníků, přinesla nezvykle velký zájem , který se jednoznačně projevil jak počtem, tak i aktivitou účastníků. Seminář proběhl v srdečném a neformálním duchu a stoprocentně splnil všechna kriteria nejen odborná, ale i společenská.

Petra Miklišová
Karel Veselý

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *