31.10.2012 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Detekce Chlamydophila pneumoniae u koček s konjunktivitidou

Konjunktivitida je jedno z nejčastějších oftalmologických onemocnění u koček.

U pacientů se objevuje blefarospasmus, serózní nebo mukózní výtok, chemóza a hyperémie. Ve většině případů a to zejména u těch s chronickým průběhem je obtížné zjistit příčinu. Zvažována by měla být infekce chlamydiemi nebo kočičím herpesvirem 1. Onemocnění způsobené chlamydiemi je obvykle klinicky charakterizováno zpočátku unilaterální konjunktivitidou, během několika dní se infekce rozšíří i do druhého oka. Vyjádření klinických příznaků se může u obou očí lišit. Onemocnění může být doprovázeno příznaky zánětu horních cest dýchacích jako je kýchání, kašel a výtok z nosu.
Chlamydie patří do řádu Chlamydiales a poprvé byly u koček detekovány v roce 1942. V současnosti je známo, že Chlamydophila felis je častou příčinou konjunktivitidy a mírných onemocnění horních cest dýchacích u koček. C. felis je rozšířená celosvětově; prevalence v různých zemích u koček s konjunktivitidou kolísá v rozmezí 3,12-23 %. Zdá se, že častěji bývají postižené kočky chované ve skupinách (př. útulky). C. felis má zoonotický potenciál, přenos z koček na člověka byl již několikrát dokumentován. Účelem této studie bylo zjistit výskyt chlamydií u koček s konjunktivitidou.
Do studie bylo zařazeno celkem 74 koček, z toho 49 koček s konjunktivitidou a 24 koček zdravých, bez příznaků onemocnění oka nebo horních cest dýchacích. Skupinu nemocných koček tvořilo 28 koček z domácností a 21 koček z útulku. U všech 74 koček bylo provedeno oftalmologické vyšetření s přímou a nepřímou oftalmoskopií, vyšetření štěrbinovou lampou a v případě rohovkových defektů také barvení fluoresceinem. Ze spojivky každého oka byly stěrem odebrány tři vzorky, dva byly odeslány na kultivaci, jeden byl určen pro PCR vyšetření.
U všech 28 privátně vlastněných koček byly zjištěny jeden nebo více klinických příznaků konjunktivitidy. Šestnáct koček mělo mírnou bilaterální konjunktivitidu, pět koček střední a u sedmi koček bylo vyjádření klinických příznaků rozdílné na obou očích. Navíc u 12 koček byly zjištěny příznaky postižení horních cest dýchacích, jako je kýchání, salivace a kašel. U 21 koček původem z útulku mělo 12 mírnou, čtyři střední a sedm výraznou bilaterální konjunktivitidu, u čtyř koček byly příznaky na obou očích rozdílné. Dvacet koček z této skupiny vykazovalo příznaky onemocnění horních cest dýchacích. U sedmi koček s konjunktivitidou byl pomocí RT PCR zjištěn patogen z čeledi Chlamydiaceae, v kontrolní skupině nebyl zjištěn pozitivní výsledek. U jedné zdravé kočky a u dvou koček s konjunktivitidou byl zjištěn pomocí PCR záchyt patogenu z řádu Chlamydiales. U pěti koček byla identifikována Chlamydophila pneumoniae, u dvou koček pak Chlamydophila felis.
Podle autorů se jedná o první záchyt C. pneumoniae u koček. Je zajímavé, že všechny postižené kočky byly starší dvou let. To je v kontrastu s informacemi o infekci C. felis, kde jsou nejčastěji infikované kočky ve věku od 5 týdnů do 9 měsíců. V tomto případě všechny kočky infikované C. pneumoniae měly konjunktivitidu a tři z nich ještě vykazovaly příznaky onemocnění horních cest dýchacích. C. pneumoniae je dobře známý humánní patogen způsobující pneumonie, který byl spojován s aterosklerózou, Alzheimerovou chorobou nebo akutními a chronickými chorobami dýchacího aparátu. Přenos C. pneumoniae z kočky na člověka nebo na jiná zvířata je možný. Zoonotický potenciál C. felis je znám a přenos z koček na člověka již byl zdokumentován. V této studii byly použity tři metody pro detekci chlamydií. Buněčná kultivace se ukázala jako nepraktická a časově náročná metoda ve srovnání s PCR a tak se nehodí pro rutinní diagnostiku. Nevýhodou pro buněčnou kultivaci je, že chlamydie musí být živé a schopné proliferace. Velmi praktickou a senzitivní metodou se ukázala být RT PCR pro čeleď Chlamydiaceae. Tato metoda detekuje i DNA již mrtvých organismů.
Na základě výsledků této studie je nutné zvažovat i C. pneumoniae jako původce konjunktivitidy koček a vzhledem k možnému zoonotickému potenciálu je vhodné pokračovat v podobných studiích.
 Sibitz C., Rudnay E.C., Wabnegger L., Spergser J. Detection of Chlamydophila pneumoniae in cats with conjunctivitis. Veterinary Ophthalmology 2011;14(Suppl. 1):67-74.
Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová- Kovaříková
        

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down